S:t Erik

Byggd 1932 vid Finnboda Varf (#316)
23 x 5,1 x 2,9 m.
Atlas Polar Diesel på 330 Ehk.

Byggdes för räkning Stockholm Stads Brandförsvar (beställd 10/11 1931, sjösatt 16/6 1932, levererad 1/9 1932), såldes i mitten av 1970-talet. Låg vid Bohus varv 1986. Hamnade senare vid Gullbergskajen i Göteborg, där ombyggnad pågått under många år.
Fakta: Christer Samuelsson, Håkan Löfgren


Flodsprutan S:T ERIK - 1939
Foto via Håkan Löfgren

Foto Christer Samuelsson

Foto Christer Samuelsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan