Stacke (1).


SGYB – 2082 (21/12 1894)
Byggd 1892 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varf AB (Stora Warfvet), Stockholm NB 203 (stål)
22,65 x 5,17 x 2,71 m - 80 / 3 (SS 1961)
Maskin: Varvets comp. ångmaskin på 250 Ihk, ersatt av okänd dieselmotor på 560 Ehk 1955 och ännu en okänd maskin 1973.
Byggdes för Kramfors AB, Kramfors som KRAMFORS och kostade ny 50 000 kr. Bolagets VD sa då att sannolikt kommer aldrig en starkare bogserbåt att byggas. Överfördes till Kramfors Rederi AB 1914 och till Rederi AB Wilhelmina 1916. Rekvirerades den 6 sept 1939 av Norrlandskustens Marinkommando, Härnösand. Var hjälpvedettbåt med beteckningen HVB 125 och utrustades i Gustavsvik där hon bestyckades med en 37 mm kanon M/98B och en LV-ksp M/36 Colt-Browning. Då isen lade sig i Norrland flyttades hon till Stockholmseskadern. Återlämnades den 4 sept 1940 men rekvirerades på nytt den 27 dec 1940 till den 1 aug 1945. Den andra gången hon inkallades fick hon ingen bestyckning utan användes blott som bogserare. Var då placerad i Norrköping och vid sjökontrollstationen i Hävringe. Kramfors AB fusionerades till Kramfors AB den 31 dec 1952 och den 16 okt 1953 såldes båten till Erik Algot Carlsson och Axel F Andersson, Härnösand för 37.000 kr (1/2 vardera). Bogserångfartyget ’Kramfors’ av Kramfors, byggt i Stockholm 1892 av järn, har av Kramfors AB för 37 000 kr sålts till ett partrederi med fartygsbefälhavare Erik Algot Carlsson, Älandsbro som huvudredare och skeppsmäklare Axel Fredrik Andersson som hälftendelägare. Fartyget har omdöpts till ’Härnösand’ och har fått Härnösand som hemort. (SST 15-1954). Hos Carlsson ändrades namnet till HÄRNÖSAND, men hon behölls i bara 2 år, till den 4 okt 1955 då Bröderna Lundqvists Rederi AB, Stackgrönnan köpte för 28.000 kr. Ombyggdes och motoriserades hösten 1955 vid Lundqvists varv och döptes om till STACKE. Såldes i okt 1973 till Kai Olin och B. Söderlund, Åbo för 285.000 kr och kallades därefter för STARKE. Sjönk under bogsering i Åbo hamn den 28 aug 1980, beroende på att besättningen var berusade, men bärgades och sattes i stånd igen. Nästa ägare blev 1981 Pohjolan Hinaus Oy (Nordiska Bogserings AB), Pohjola som 1985 sålde till Nater Oy, Naantali där båten skrotades samma år.
Text: Bengt Westin


Ångmaskinen utbytt mot en MaK på 560 hk på varvet Stackgrönnan när Lundqvists köpt båten. Stackgrönnan var Lundqvist Rederis varv, där man vintertid höll på med underhållsarbeten på båtarna, såsom byte av plåtar i bordläggning, underhåll på axlar och propellrar, bottenmålning m m. Det fanns även en fullständig mekanisk verkstad på området. Rederiet (bogseringsverksamheten) gick så småningom i konkurs och området övertogs av Skellefteå museum: Stackgrönnans Båtmuseum.
Ulf Jonsson (med ett förflutet hos Br.Lundqvist bl.a. som motorman på Stacke)


KRAMFORS
Kramfors
Foto Oscar Wallin via Bengt Westin.

KRAMFORS
Kramfors
Foto Malte Eriksson via Bengt Westin.

KRAMFORS
Kramfors
Foto Lars Petterssons saml. via Bengt Westin.

KRAMFORS
Kramfors
Foto Oscar Wallin via Bengt Westin.

KRAMFORS i Furuögrund
Kramfors
Foto Lennart Hedlunds saml.

HÄRNÖSAND
Härnösand
Foto J Robert Boman via Bengt Westin.

STACKE
BL i skorsten står för Bröderna Lundqvist rederi (jfr Stacke 2)
Stacke (1)
Foto Bernt Fogelberg via Bengt Westin.

STACKE
Stacke (1)
Foto Ruben Stenlund - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

STACKE
Stacke (1)
Foto Lars Brolin via Bengt Westin.


STACKE (1) och DOGGEN i Sikeå augusti 1967
Stacke
Foto: Stig Larsson


STACKE i Skelleftehamn
Stacke
Foto: Kjell-Åke Rönngren (maskinist ombord i många år) via Ulf Jonson

STACKE i is
Stacke
Foto: Kjell-Åke Rönngren (maskinist ombord i många år) via Ulf Jonson

STACKEs besättning vid slutet av 50-talet:
Fr.v. kockan okänt namn, Kjell-Åke Rönngren, Lars Johansson, Tore Ledin, Harald Forsberg och befälhavaren Egon Lundqvist.
Stacke
Foto: Kjell-Åke Rönngren via Ulf Jonson


STACKE - 1960
Stacke
Foto Ragnar Widén - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund


STACKE i Djupvik, Holmsund - 6 augusti 1966
Starke
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

Starke
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin


STARKE
Starke
Foto: Conny Gustavsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan