Staffan

JDQF/SDYM - 1888 (7/12 1894)
Byggd 1885 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varfs AB (Stora Warfvet), Stockholm Nb 176 (Järn)
33,43 x 5,92 x 2,94 m – 183,27 / 130,26 (MB 1885)
33,43 x 5,79 x 2,94 m – 183,19 / 123,57 (MB 1896)
33,46 x 5,79 x 2,59 m – 133,60 / 16,69 (SS 1955)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 180 Ihk. Uppges 1955 ha en okänd ångmaskin på 350 Ihk?

Byggdes som passagerarfartyg för Enköpings Ångfartygs AB uti Enköping med namnet ENKÖPING I. Överläts 1917 till Ångfartygs AB Drottningholm-Fittja för 32 000 kr, som 1925 ombildades till Trafik AB Mälaren-Hjälmaren, Stockholm. Namnet ändrades 1932 till RAGNHILD då hon köptes den 30 juni av AB Insjötrafik, Örebro för 50 000 kr, och vintern 1938 till AGA I då hon köptes av AB Gasaaccumulator, Stockholm för 20 000 kr. Den 16 sept. 1949 köptes fartyget för 15 000 kr av John Anton Waltari, Haparanda och han lät bygga om båten till bogserbåt 1949-50 vid Lidingöverken AB. Samtidigt ändrades namnet för sista gången – till STAFFAN. AB Säivis Såg övertog ägandet den 5 jan 1952 (Waltari) och då var hon värderad till 56 000 kr. Waltaris drev den vidare till den våren 1957 sjönk i Staffansviken. I detta skick köptes båten av Torsten Johannisson, Göteborg (för 16.500 kr) men han sålde skrotet vidare samma år till Alfons Håkans, Luleå (han var egentligen från Åbo men hade c/o-adress Larsson & Lind Eftr. AB, Luleå). Enligt andra källor: Köptes av Johannisson men sjönk vid bryggan i Säivis innan övertagandet.
Text: Bengt Westin (Källor: RA (B. Fogelberg, K. Osterman), Mälarbåtar s. 110, urklipp SST)


STAFFAN - 1950
Foto Okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

Okänd, STAFFAN, HEDVIK, WÄIJA, samt KOLBJÖRN i Furuögrunds hamn, cirka 1950
Foto Lennart Hedlunds saml.

STAFFAN - 2010
Foto Jouko Pellikka

Foto Jouko Pellikka

Foto Jouko Pellikka

Foto Jouko Pellikka

Mer bilder från Jouko finns här


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan