Starke

Oregistrerad
Byggd möjligen 1865, möjligen vid Nyköpings Varf, Nyköping (Järn)
14,25 x 3,62 x 2,13 m – 20,00 / u.10 (SV 1915)
Maskin: Okänd ångmaskin på 65 Ihk, ersatt av en okänd motor på ?? Ehk (på 30-talet) och därefter av andra motorer.

Byggdes möjligen för F:a J. Bergman & Olsson, Stockholm som i alla fall ägde 1872. Hette då HÄNDIG. Såldes 1872 till ett ångslupsbolag i Gävle, okänt vilket. 1875 uppges hon ägas av P.A. Bräcke, Gävle och 1881 av F. Holmberg, Gävle. Möjligen var dessa redare. Återkom till Stockholm 1883, köpt för 4 140 kr av P. Bergfors & Son. 1884 bytte båten ägare igen, köpt för 5 000 kr av J. Jacobsson i Stockholm. Såldes 1886 till Stockholms Transport & Bogserings AB som lät förbygga båten vid Ekensbergs varv 1887. Fanns hos T & B till 1911 då hon köptes av Nya Söråkers AB, Söråker och namnet ändrades då till STARKE. På 30-talet köptes båten av P T Westerlund & Co, Skönsmon, och en motor sattes antagligen in då hon lades upp pga bränslebrist 1940. Såldes några år senare till Motorbogserarne AB, Göteborg och fick namnet ATLE, som 1966 ändrades till STORMBOY hos Bogserings AB Stormking, även de från Göteborg. Blev ATLE igen 1970, då hon köptes av Bo Olsson, Höganäs och han flyttade ca 1975 till Holmsund. Såldes till Stockholm 1977 och går där nu som fritidsfartyg.
Text: Bengt Westin


Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

STORMBOY - 1968
Foto: Börje Karlsson

STORM-BOY 6/4 1972
Foto Krister Bång via Bengt Westin

ATLE
Foto: Christer Samuelsson via Bengt Westin

ATLE i Brunnsviken - 31 maj 2012
Foto: Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan