Starke

Oregistrerad
Byggd 1924 vid Akers Mek Verksted A/S, Oslo
36,00 x 7,00 x 3,10 m – 350 /
Maskin: Varvets 3cy Tripleångmaskin på på 500 Ihk
1 x 37 mm kanon

Byggdes för A/S Laboremus (T Dannevig & Co) i Oslo som valfångstfartyg med namnet KANON I. Köptes 1939 av Svenska Staten – Marinkommandot i Stockholm och namnet förkortades till bara KANON och hon ombyggdes till tender/bogserbåt. Flyttades 1946 till Kustartilleriet, fick byta namn till STARKE och utrangerades på 1950-talet. Såldes 1958 till Rederi AB Tritonia /Edwin Ceidborn/ i Stockholm. När hon skulle hämta ett skrotobjekt i Stugsund 1959 kvarhölls hon av Fartygsinspektionen den 18 december. Detta på grund av stora brister gällande länsning, undermåliga bostäder mm. Ägarna åtalades också för att fartyget inte var sjövärdighets- eller klassningsbesiktad. Låg kvar i Stugsund i vart fall i augusti 1960 men drogs senare bort och skrotades.
Text: Bengt Westin (Källor: Örlogsfartyg - Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg, Lubrikatorn 2-1997, Teknisk Tidskrift 1924)


STARKE/KANON
Foto okänd via Håkan Löfgren


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan