Starkodder.

SGDC – 10846
Byggd 1953 vid Finnboda Varv AB, Stockholm NB 352 (Stål)
29,70 x 7,80 x 3,50 m - (Nybyggd 1953)
Maskin: Nohab Polar ML 6 6cy Dieselmotor på 960 Ehk (687 kW) Kamewapropeller
Den 5 mars 1953 levererade Finnboda Varfs AB sitt nybygge 352, bogser- och isbrytaren STARKODDER, till Stockholms stads hamnstyrelse. Fartyget byggdes för att ersätta den 1915 byggda ISBRYTAREN II. Svensk Sjöfartstidning nr 11-1953 beskrev händelsen så här: Starkodder skall tjänstgöra som bogserbåt och inspektionsfartyg för hamnens räkning samt dessutom utgöra ett tillskott för brandkårens räkning som flodspruta…..fartyget har byggts till Lloyd´s Registers högsta klass. …Förutom huvudmaskineriet finns 2 Ruston hjälpmotorer vilka driva en generator om sammanslagt 140 kW. Så fortsatte man och beskrev alla finesser ombord och slutade med att tala om att till befälhavare hade utsetts sjökapten Arne Nylander. Som avslutning begav man sig ut till Ulvsundasjön där STARKODDER utan svårighet bröt ca 16 tums kärnis. På 1970-talet hyrdes hon ett tag av Stockholms T & B och fick deras märke i skorstenen, men 1979 behövdes hon inte längre utan såldes till Bröd. Wibergs Rederi AB, Husum där hon fick börja bogsera timmer. 1984 var hon överflödig även i Husum, och hon såldes för 800 000 kr Norrsundets Bruk AB, Norrsundet. Den 3 jan 2004 fusionerades Norrsundets Bruks AB med Stora Enso Pulp AB och den 30 sept 2004 såldes hon till Noås Nordmuddring AB, Örnsköldsvik för 525 000 kr. Överfördes 2009 till Noås Industri AB, Övik. År 2012 ändrades hemorten till Göteborg (Mölndal), men senare på året köptes hon av Gestrike Invest AB, Gävle som först sålde i nov. 2013 till Norrsundets Hamn AB, Gävle och senare samma månad köptes hon av Rederi AB Ishavet, Partille.
Text Bengt Westin


Dragprov i Stockholm den 19/3 1953
Starkodder
Foto: Torbjörn Wiberg
Som även säger: Det jag tycker är noterbart är de låga avgastemperaturerna, lite drygt bastutemperatur.

Stockholm Hamns STARKODDER
Starkodder
Foto: Ivan Raborg via Bengt Westin

Stockholm Hamns STARKODDER
Starkodder
Foto: Bengt Westins saml.

STARKODDER vid Elfvik, Lidingö - 9 augusti 1969.
Starkodder
Foto: Christer Samuelsson

STARKODDER assisterar fartyg i Frihamnen, Stockholm - 25 januari 1970
Starkodder
Foto: Christer Samuelsson

STARKODDER skrudad i TBs färger, vid Långa bron i början av 1970-talet.
Starkodder
Foto: Lars Johnson

DOGGEN, MALMÖN, EOL, TRIO, STARKODDER och POLAR någonstans utmed Höga Kusten.
Foto: Ulf Johansson via Roland Stoltz

STARKODDER hos Bröderna Wibergs.
Starkodder
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

STARKODDER hos Bröderna Wibergs.
Starkodder
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

STARKODDER
Starkodder
Foto: Lennart Hedlunds saml.

STARKODDER hos Norrsundets Bruk AB i Norrsundet.
Starkodder
Foto: Kjell Mohlin via Bengt Westin

STARKODDER hos Norrsundets Bruk AB i Norrsundet.
Starkodder
Foto: Per Öhlén via Bengt Westin

STARKODDER vid Fredriksskans i Gävle 2005, straxt efter att NOÅS övertagit ägandet.
Starkodder
Foto: Lars-Gunnar Fernlund

STARKODDER vid Stadsgårdskajen i Stockholm 29/3 2007, ca kl 12.00
Starkodder
Foto: Nils-Henrik Krokstedt

Starkodder
Foto: Nils-Henrik Krokstedt

STARKODDER vid Stadsgårdskajen i Stockholm 29/3 2007, ca kl 13.00.
Starkodder
Foto: Lars Johnson

Starkodder
Foto: Lars Johnson

Starkodder
Foto: Lars Johnson

Starkodder
Foto: Lars Johnson

Starkodder
Foto: Lars Johnson

Starkodder
Foto: Lars Johnson

Starkodder
Foto: Lars Johnson

STARKODDER i Gävle 24/5 2008
Starkodder
Foto Anders Winter

JÄRVEN och STARKODDER i Gävle 24/5 2008
Starkodder
Foto Anders Winter

STARKODDER i Järved 28/12 2008
Starkodder
Foto Ola Bäckström

Starkodder
Foto Ola Bäckström

Starkodder
Foto Ola Bäckström

Starkodder
Foto Ola Bäckström

Starkodder
Foto Ola Bäckström

Starkodder
Foto Ola Bäckström

Starkodder
Foto Ola Bäckström

Starkodder
Foto Ola Bäckström

Starkodder
Foto Ola Bäckström

FRANS MICHAEL och STARKODDER - 27/2 2009
Frans Michael
Foto: Ola Bäckström

STARKODDER - 27/2 2009
Starkodder
Foto: Ola Bäckström

STARKODDER - 27/3 2009
Starkodder
Foto: Ola Bäckström

Starkodder
Foto: Ola Bäckström

STARKODDER 10 april 2011 i Norrsundet
Starkodder
Foto: Christer Samuelsson

Starkodder
Foto: Christer Samuelsson

STARKODDER i Göteborg - 16 april 2014
Starkodder
Foto: Per Hilding

STARKODDER nymålad och fin efter ett par veckor på Gotenius Varv i Göteborg - juni 2014
Starkodder
Foto: Åke Karlsson

STARKODDER vid Gotenius Varv i Göteborg - 13 oktober 2017
Starkodder
Foto: Jan Ågren


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan