Stensborg

Oregistrerad
Byggd 1877 vid Kristinehamns Mek. Verkstad AB, Kristinehamn (Järn)
17,03 x 4,03 x 2,28 m – 30,64 / 11,56 (MB 1882)
17,34 x 4,17 x 2,40 m – 41,32 / 3,49 (MB 1920)
Maskin: Varvets ångmaskin på 100 Ihk

Byggdes för Örebro Bogseringsbolag, Örebro som HJELMAREN. Firman ändrades efter några år till Örebro Rederi AB. År 1901 hette ägaren C Åberg, Skellefteå och 1905 Rederi AB Agnar, Skellefteå, med bibehållet namn, men då de två konsulerna Anrep och Tjuhlin några år senare köpte henne fick hon namnet ÖRNEN. 1912-1913 ägdes hon av Per Wiktor Andersson i Holmsund och 1918 hade hon köpts av Gustaf Groth, Skellefteå och namnet var ändrat till STENSBORG. Samma år köptes hon av Bränslekommissionen i Luleå, som 1920 uppgav att Sundsvall var hemort. Omkring 1924 köptes hon av G.A.Huss, Lövånger och han rapporterade 1940 att båten var nedskrotad.
Text: Bengt Westin


Örnen
Foto i Bengt Westins saml.

Stensborg
Foto i Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan