Stein

Byggd 1930 vid Howaldtswerke AG, Kiel
29,14 x 6,92 x 3,2 m. 160 Brt.
Maskin: Deutche-Werke-Dieselmotot, Typ MSu 581 på 750 hkr. 12 knop

Byggdes för räkning Neue Dampfer Compagnie som STEIN. Rederiet ändrade namn 1938 till Kieler Verkehrs AG. Moderniserades 1950 och fick bl a radar. Utchartrad till Hamburg 1952-53. Såld 1964 till T. Dijkhuizen i Vlissingen, Holland som TEMI III. Såld 1975 till Record Shipping Co. Ltd. i Limassol och döpt till PIRANHA 2. 1976 såldes båten igen, nu till Gulf Noures General Trading Est. i Kuwait. Nytt namn NOWRES 1. Skall enligt uppgift fortfarande vara i tjänst där.

Sommaren 1957 var STEIN och hämtade ett timmersläp, troligen från Seskarö, ca 30 ramar stort. Släpet förlorades vid Bjuröklubb och ett nytt försök gjordes. Det bar sig inte bättre än att även detta släp förlorades, nere vid Öland. Troligen gjordes inga fler försök. STEIN hade ingen bogservinch utan kabeln togs in via capstan och kvajlades upp på akterdäck.
Fakta Jan Dührkoop, Staffan Öberg (timmerbogsering)


STEIN
Foto i Lennart Hedlunds saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan