Stockholms Hamns pråmar m.m.

Pontonkranar vid Stadsgården. Stadsgårdskajen var klar 1875.
vid Stadsgården
Foto: Lennart Anderssons saml.

"Stockholms Hamns Pontonkran no 60" under bogsering vid Hammarbyhamnen.
De större kranarna hade namn efter sin lyftkapacitet.
60-tonnaren
Foto: Lennart Anderssons saml.

Lennart Andersson: 60-tonnaren lever ännu, dock nedklassad till 40 ton - tror den finns i Köping eller Västerås, det var iaf dit den såldes av hamnen, till ett privat bolag. Som en kuriositet så råkade hon passera under bogsering vid Ljusteröfärjans norra läge, då piggskutan Sofia Linnea skulle sjösättas efter nybyggnation, då denna hamnade snett vid slipen, och 60-tonnaren fick ingripa och lyfta henne i sjön.


"Stockholms hamns pontonkran no 15", bärgar virket efter amiralskeppet RIKSVASA år 1963. Det var innan fornminneslagen förbjöd sådana bärgningar - den började gälla marina fornminnen först år 1970.
15-tonnaren
Foto: Lennart Anderssons saml. (vars far bl.a. körde och underhöll denna kran)


F.d. Stockholm Hamns Pontonkran Nr 16, byggd 1906, numera utan kran.
Foto: Christer Samuelsson


SH 1 med de sista resterna av Svea Viking 24/5 2007
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


SH4 ex. SH 54
SH4
Foto: Anders Winter

SH4 och hamnens nuvarande mudderskopa - Loke
SH4
Foto: Anders Winter


SH5 ex. SH 55
SH5
Foto: Anders Winter

Framför SH5 en Lidwallsbyggd båt troligen tillhörande Skanska
SH5
Foto: Anders Winter


Nylevererad MV 2 (Mudderverk 2) efter ombyggnad från ångdrift till dieselhydraulisk drift, maj 1977
MV2
Foto: Anders Winter


Stockholm Hamns pråm YNGVE vid Hammarbyslussen 18/1 2008.
Byggd på Mälarvarvet ca 1972. Innehåller det mesta som behövs för kajbyggnationer m.m.
Yngve
Foto: Anders Winter

Yngve
Foto: Anders Winter


F.d. Stockholms Stads pråm. Sammanlagt fanns det ca. 12 stycken av dessa. I mitten av 1960-talet förlängdes dessa på Mälarvarvet med en 12 meters svetsad sektion midskepps. För och akter är nitade. - 8 mars 2009 i Enköping.
Foto: Anders Winter

En annan av Stockholm Stads gamla pråmar ligger just nu vid tunnelbygget vid Slussen/Söder Mälarstrand - 14 mars 2009.
Foto: Anders Winter

SS 103 - en av Stockholm Stads gamla pråmar vid hamnen i Bålsta - 1 november 2015
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Tillbaka till Stockholms Hamn
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan