Stjern

Oregistrerad
Byggd 1905 vid C J Wennbergs Mek Verkstad AB, Karlstad
13,60 x 3,35 x 1,37 m
Maskin: Varvets ångmaskin på 35 Ihk

Byggdes för Uddeholms AB, Stjärnfors som STJERN och sattes i trafik på Rådasjöarna. Okänt vad som hände därefter.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Uddeholms AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan