S/S Stockvik

SKCH – KM 15094
Byggd 1931 vid Fredrikshavn Værft & Flydedock A/S Nb 192. (stål)
28,80 x 8,00 x 3,12 m - 156 / 47
Maskin: Varvets ångmaskin

Sjösattes den 5 nov 1930 och levererades den 11 januari 1931 till Odense Havnevæsen som isbrytaren S:CT. KNUD. Arbetade i Odense hamn till 1959 då hon såldes till H.E. Hansen, Odense som ämnade skrota henne. Men så blev det inte. Hon såldes i stället till Fowey Harbour Commision som behövde en hamnbogserare. I Fowey, som ligger några mil väster om Plymouth, användes sedan båten under namnet OTHONIA för assistans av lastfartyg som lastade porslinslera. När den verksamheten tog slut 1968 köptes båten av Exeter Maritime Museum och lades upp i Exe River. Museet stiftades i början av 1960-talet av en privatperson, som tyvärr inte hade de kunskaper som krävdes. Följden blev att museet fick läggas ned, och det sista museiföremålet de ägde var båten och den sålde de till Plymouth Sound Salvage Ltd, Plymouth som sålde vidare nästan direkt till Salvage International Ltd, Falmouth där namnet ändrades till ST. CANUTE, vilket torde vara den engelska versionen av ursprungsnamnet. Där hittades hon 1998 av Christer Strandell, Stocka. Skicket var minst risigt och han lär ha köpt henne relativt billigt får man förmoda. Han ändrade namnet till STOCKVIK och efter diverse krångel kom hon till Stocka den 31 juli 2000. Genomgår sedan dess en stor renovering i Stocka.
Text: Bengt Westin (källor: Källor: Båtologen 2-1999, Hemsida, dansk tidning)


SCT. KNUD
S/S Sct Knud
Foto via Carsten Vittrup Jensen

SCT. KNUD
S/S Sct Knud
Foto via Carsten Vittrup Jensen

SCT. KNUD
S/S Sct Knud
Foto via Carsten Vittrup Jensen

Carstens modell av SCT. KNUD, med ångdrift.
Sct. Knud
Foto: Carsten Vittrup Jensen

Sct. Knud
Foto: Carsten Vittrup Jensen

Carstens egen hemsida.


ST CANUTE
S/S St. Canute
Foto via Carsten Vittrup Jensen

STOCKVIK
utanför Beckholmen 20 juni 2000
S/S Stockvik
Foto: Christer Samuelsson

STOCKVIK
Stocka Hamn 25/5 2006
S/S Stockvik
Foto: Bengt-Olof Lindgren

STOCKVIK i Stocka Hamn 4/7 2006
S/S Stockvik
Foto: Bengt-Olof Lindgren

S/S Stockvik
Foto: Bengt-Olof Lindgren

S/S Stockvik
Foto: Bengt-Olof Lindgren

Nu är skrovet färdigt med nya plåtar och färg - september 2009
S/S Stockvik
Foto: Carsten Vittrup Jensen

STOCKVIK under ånga - 15 augusti 2015
S/S Stockvik
Foto: Håkan Löfgren

S/S Stockvik
Foto: Håkan Löfgren

S/S Stockvik
Foto: Håkan Löfgren

STOCKVIK lämnar Stocka för färd mot Stockholm - 15 augusti 2015
S/S Stockvik
Foto: Håkan Löfgren

S/S Stockvik
Foto: Håkan Löfgren

S/S Stockvik
Foto: Håkan Löfgren

STOCKVIK vid Fjäderholmarna - 16 augusti 2015
S/S Stockvik
Foto: Christer Samuelsson

STOCKVIK vid Blockhusudden
S/S Stockvik
Foto: Christer Samuelsson

STOCKVIK förtöjer vid SPRÄNGAREN
S/S Stockvik
Foto: Christer Samuelsson

STOCKVIK åter i Stocka - 22 augusti 2015
S/S Stockvik
Foto: Håkan Löfgren

STOCKVIK ankommer Stocka - 22 augusti 2015
S/S Stockvik
Foto: Christer Samuelsson

S/S Stockvik
Foto: Christer Samuelsson

S/S Stockvik
Foto: Christer Samuelsson

S/S Stockvik
Foto: Christer Samuelsson

S/S Stockvik
Foto: Christer Samuelsson

S/S Stockvik
Foto: Christer Samuelsson

STOCKVIK i Stocka - 8 oktober 2015
S/S Stockvik
Foto: Christer Samuelsson

Skölden till skorstensmärket nyblästrat
S/S Stockvik
Foto: Christer Samuelsson

Skorstensmärket under rengöring och renovering
S/S Stockvik
Foto: Christer Samuelsson

Skorstensmärket monterat på skorsten - 11 november 2015
S/S Stockvik
Foto: Christer Samuelsson

S/S Stockvik
Foto: Christer Samuelsson

STOCKVIK under Stockadagen den 9 juli 2016
S/S Stockvik
Foto: Christer Samuelsson

S/S Stockvik
Foto: Christer Samuelsson

Vid dagens slut spelades en filmsekvens in för att användas som introduktion för Stocka filmfestival 31.8 - 4.9 2016. Regisören ville inte ha någon flagga i aktern, därav ser det lite tomt ut.
S/S Stockvik
Foto: Christer Samuelsson

S/S Stockvik
Foto: Christer Samuelsson

STOCKVIK inför provtur till Sundsvall - 16 juli 2016
S/S Stockvik
Foto: Håkan Löfgren

STOCKVIK gjorde en provtur Stocka-Sundsvall och åter under lördag-söndag 16-17 juli 2016.
S/S Stockvik
Foto: Jan Häggström via Christer Samuelsson (som står på fördäck och lägger tamparna i ordning efter avgång)

STOCKVIK passerar Ormön sydvart - augusti 2017
S/S Stockvik
Foto: Jörgen Carlsson

STOCKVIK på besök på Ångermanälven - 20 september 2016
S/S Stockvik
Foto: Bengt Westin

STOCKVIK passerar under Sandöbron - 20 september 2016
S/S Stockvik
Foto: Bengt Westin

STOCKVIK i Helsingborg - 24 september 2017
S/S Stockvik
Foto: Göran Olsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan