Stockvik

Oregistrerad
Byggd okänt år vid okänt varv. (järn)
Okända mått/tonnage
Okänd ångmaskin, motoriserades okänt år med okänd tändkulemotor

Byggdes för okända. Kapten A. Tjernström, faktor Erik Berg och maskinist N.P. Larsson i Hörningsholm har af Stocka Sågverksbolag för 6.000 kr köpt ångaren STOCKVIK, den de är i färd med att utrusta för att användas såsom bogserbåt inom Sundsvalls distrikt. (Norrlänningen 3/3 1898). Ägdes i vart fall 1912 av Ströms Bruk AB i Stocka med namnet STOCKVIK och torde dessförinnan ha hört hemma vid ett sågverk i Gnarp ägd av Johan Lindell. När NALLE levererades 1938 degraderades hon först brandbåt, sedan lades hon upp på slipen i Stocka. Sannolikt skrotad några år senare.
Text: Bengt Westin (källor: B Fogelberg, Norrlänningen, Håkan Larsson (Sven-Harald Goude ))


STOCKVIK
Foto Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan