Stormprince


Byggdes 1906 vid Lundby Mek. Verkstad AB, Lundby NB 22.
Mätte 1916 15,80 x 4,23 x 2,28 m - 27 / 5
Hade en maskin av varvets tillverkning, en comp.ångmaskin på 100 Ihk, ersatt av en okänd motor på ?? hk (1976)
Byggdes för Bogserings AB Stormking, Göteborg med namnet STORMPRINCE. Köptes 1927 av Leonard Wallin, Stockholm och döptes om till WALLE, och han sålde vidare 1935 till Lennart Göransson, Stockholm. Rekvirerades den 1 juli 1942 till Ostkustens Marinkommando, Stockholm som hjälpvedettbåt, men återlämnades den 1 juni 1945 och såldes sedan 1946 till Thure Norberg, Sundsvall. Namnet modifierades då lätt till VALLE. I slutet av 1950-talet köptes båten av Graningeverken AB, Bollstabruk som 1962 skrev henne på Gustaf Nyström, Sollefteå som väl var någon slags förvaltare. 1964 köptes båten av Axel Rune Högström, Sundsvall som avsåg att skrota henne. Delvis urskrotad brann båten 1969 och skrovet brändes ur helt. Resterna såldes 1972 till T. Wanngård, Spånga och han ägde till 1976 då L.E. Blomberg blev ny ägare. Ombyggdes på 70-talet till motorseglare och omdöptes till 1986, efter mycket besvär, till ursprungliga STORMPRINCE. Myndigheterna nekade först, men sedan Blomberg ansökt om att få namnet ST. ORMPRINCE ändrade de sig och Blomberg kunde slopa punkten!
Text: Bengt Westin


VALLE
Stormprince
Foto: J Robert Boman via Bengt Westin

VALLE
Stormprince
Foto: Rune Högströms saml. via Bengt Westin

VALLE
Stormprince
Foto: Rune Högströms saml. via Bengt Westin


VALLE i Ulvsunda 16 september 1973
Valle
Foto: Olle Renck i Christer Samuelssons saml.

VALLE vid Solna Strand 22 maj 1977
Valle
Foto: Olle Renck i Christer Samuelssons saml.

VALLE vid Solna Strand 15 augusti 1982
Valle
Foto: Olle Renck i Christer Samuelssons saml.


STORMPRINCE passerar Långholmen 31/8 2006
Stormprince
Foto: Christer SamuelssonTillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan