Storvik

SFBO – 10342 (30/10 1962)
1962 - Erik Söderholms Varv, Seskarö (Stål) /Kölstr. maj och sjösatt nov. 1962/
18,91 x 5,70 x 2,82 m – 62,42 / 0,42 (MB 1962)
19,02 x 5,70 x ?? m - 62 / 0 (SS 1983)
Maskineri: 4 st 6cy Albin G 62 dieselmotorer á 132 Ehk på s:a 528 Ehk, ersatta av 4 st Scania Dieselmotorer á 153 Ehk på s:a 612 Ehk 1968.

Byggdes av och för Erik Söderholm och hans söner Ola, Nils, Karl och Lars men köptes halvfärdig av Nils Rune Nilsson, Töre för 22 000 kr. Kantrade på slipen vid sjösättningen men skadorna blev ringa. Nilsson investerade ytterligare 160.000 kr innan han kunde ta båten i bruk våren 1963. I off handlingar var priset 140.000 kr. Döptes till STORVIK och sedan Nilsson flyttat söderut 1966 fick hon Stockholm som hemort. Byggdes om vintern 1967-68 vid Djurgårdsvarvet och fick bl a ny motor. Var klar den 21 feb. 1968. 1978 ombildade Rune sitt rederi till Nilssons Bogserbåtar AB, (Nacka) Stockholm och sålde samma år hela rederiet till Wiréns Rederi AB. Fortfarande hade dock båten Stockholm som hemort och seglade under Nilssons Bogserbåtar. Wiréns körde rederiet i konkurs och båten såldes efter bara ett år till Andersson & Co, Lilla Edet som i dec 1996 uppgick i Röda Bolaget AB, Lilla Edet, från juni 1999 med Göteborg som hemort. Röda Bolaget köptes 1999 av Svitzers och vid årsskiftet 2001-2002 ändrades skorstensmärket från det legendariska röda bandet till Svitzers blå kors. Såldes i april 2007 till Pampas Marina AB, Solna.
Text: Bengt Westin


STORVIK i ett mycket tidigt skede
Foto från Nisse Söderholm via Olof Johansson

Foto från Nisse Söderholm via Olof Johansson

Foto från Nisse Söderholm via Olof Johansson

Foto från Nisse Söderholm via Olof Johansson

Foto från Nisse Söderholm via Olof Johansson

Foto från Nisse Söderholm via Olof Johansson

Foto från Nisse Söderholm via Olof Johansson

Foto från Nisse Söderholm via Olof Johansson

Foto från Nisse Söderholm via Olof Johansson

Foto från Nisse Söderholm via Olof Johansson

STORVIK under byggnation på Seskarö
Foto ur Gun Nilssons album via Staffan Öberg/Bengt Westin

Foto ur Gun Nilssons album via Staffan Öberg/Bengt Westin

STORVIK
Foto ur Gun Nilssons album via Staffan Öberg/Bengt Westin

STORVIK
Foto ur Gun Nilssons album via Staffan Öberg/Bengt Westin

STORVIK - notera att de tre ränderna i fören målades på först 1967
Foto ur Gun Nilssons album via Staffan Öberg/Bengt Westin

STORVIK och pråmen SIKSKÄR i Enköping
Foto ur Gun Nilssons album via Staffan Öberg/Bengt Westin

STORVIK och STORVIKING
Storvik och Storviking
Foto via Börje Åström och Roland Stoltz.

STORVIK bryter is. Möjligen i Mälaren.
Storvik
Foto via Börje Åström och Roland Stoltz.

Storvik
Foto via Börje Åström och Roland Stoltz.

Möte med STORVIK i Stockholms skärgård 1968
Storvik
Foto Bror Omberg via Anders Omberg

STORVIK på Kanholmsfjärden 27/7 1969
Storvik
Foto: Christer Samuelsson

Storvik
Foto: Christer Samuelsson

STORVIK i Västerviks skärgård, midsommarafton 1973
Foto: Conny Gustavsson

STORVIK i Kalmarsund 1975
Foto: Conny Gustavsson

STORVIK bryter is i Västervik 1976
Foto: Conny Gustavsson

STORVIK i Finnbodas docka 1977
Foto: Conny Gustavsson

STORVIK vid Röda Bolagets gamla kaj 2001
Storvik
Foto: Arne Timmerling


STORVIK i Göteborg 19/7 2002
Storvik
Foto: Christer Samuelsson

STORVIK hos Röda Bolaget
Storvik
Foto: Börje Åström

STORVIK hos Röda Bolaget 29 juli 2003
Storvik
Foto: Börje Åström


STORVIK i Göteborg hösten 2005
Storvik
Foto: Jörgen Mårtensson

STORVIK har köpts av Pampas Marina AB i Solna, här fotad innan resan till nya hemmahamnen - 30/4 2007
Storvik
Foto: Mari Karlsson


Sista bilden på STORVIK i Svitzer/Röda Bolagets färger? - På väg genom Göta Kanal, 19/5 2007
Storvik
Foto: Thomas Lindgren

STORVIK vid Karlsrovarvet, Norrköping - 10/6 2007
Storvik
Foto: Christer Samuelsson

STORVIK vid Karlsrovarvet, Norrköping - 12/6 2007
Storvik
Foto: Nils-Henrik Krokstedt

STORVIK - vid Pampas Marina 6/10 2007
Storvik
Foto: Christer Samuelsson

STORVIK 27 april 2010 i Hammarbyhamnen
Storvik
Foto: Anders Winter

STORVIK 29 april 2010 i Hammarbyhamnen
Storvik
Foto: Anders Winter

Betongkaj först, sedan....
Storvik
Foto: Anders Winter

....STORVIK 19 november 2010 i Hammarbyhamnen
Storvik
Foto: Anders Winter

STORVIK - 1 april 2011
Storvik
Foto: Christer Samuelsson

STORVIK med pråmen DAVID CARNEGIE vid Hammarbyhamnen - 4 april 2011
Storvik
Foto: Anders Winter

Storvik
Foto: Anders Winter

Storvik
Foto: Anders Winter

Storvik
Foto: Anders Winter

STORVIK med BERTA, lastad med 1 200 000 kg på väg till Gävle - 2011
Storvik
Foto: Mari Karlsson

IMO: 9298894 BERTA är anskaffad av Pampas Marinentreprenad i maj 2011 och är en "Submergible barge". Den är höj och sänkbar i vattnet. 897 br.ton. 57,00 x 17,00 m.
Storvik
Foto: Mari Karlsson

STORVIK och BOLLE V passerar Kungsdalen - 28 augusti 2012
Storvik
Foto: Lars Johnson

Storvik
Foto: Lars Johnson

Storvik
Foto: Lars Johnson

Storvik
Foto: Lars Johnson

STORVIK under renovering - 2022
Storvik
Foto: Johan Gerhardt


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan