Storviking

SGHF – 10756 (12/12 1966)
Byggd 1953 vid Scheepsbouw- en Reparatiewerf J. Vos & Zn i Groningen, som nybygge 101. Byggd av stål.
23.60 x 7,00 x 3,00 m - (Nyb. 1953)
22,25 x 7,02 x 3,10 m – 113 / 0 (MB 1952)
23,71 x 7,02 x 3,30 m – 108 / 0 (SS 1979)
Maskin: Brons Diesel 8ED dieselmotor på 500 Ehk. Ersatt av en MaK 6M451A dieselmotor på 960 Ehk (1966)

Levererades den 15 feb 1953 till AB Statens Skogsindustrier (ASSI), Råvarukontoret i Piteå med namnet ASSI, vilket ändrades 1954 till ROYAL. Köptes den 30 dec 1966 för 420 000 kr av G. Åström och Söner, Kalix, och döptes om till STORVIKING eller STOR-VIKING? Byggdes om 1977 och fick då bl.a. ny överbyggnad. Såldes 1985 till Öystein E. Förre, Stavanger, för 750 000 kr. Där ändrades namnet till HINNA, vilket ändrades igen till GRISSLY året efter, då hon inhandlades av Handelsfinans A/S och ännu ett år senare hette ägaren Custos Finans A/S. Hemort hela tiden Stavanger. 1990 hette hon SNIK, ägare okänd, och 1991 hör hon hemma hos KS Slep & Lektring, Mandal och hade då återfått namnet GRISSLY. Återinköptes till Sverige 1996 av Sven A. Boiert, Kalmar för 1 050 000 M Nkr och fick då namnet STOR-JOEL. Överfördes 1997 till Boierts Bogser & Bärgnings AB, Kalmar. 2003 lämnade hon åter Sverige, såld den 14 feb till Rauma Chartering & Towing Agency Oy, Rauma och där fick hon namnet TINTO.
Text: Bengt Westin


ASSI
Assi
Foto Bengt Andersson via Bengt Westin

ASSI i Furuögrund 1953-54
Assi
Foto Paul Nilsson - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

STORVIKING
Storviking
Foto Bengt Westin

STORVIKING
Storviking
Foto Jan Häggström via Bengt Westin

Storviking
Foto Jan Häggström via Bengt Westin


Samtliga kort ur Åströms arkiv.


STORVIKING med gamla styrhytten.
Storviking

VITA BJÖRN och STORVIKING vid Speditionskajen i Karlsborg.
Vita Björn och Storviking
Bild via Roland Stoltz

STORVIK och STORVIKING i Siksundet
Storvik och Storviking

STORVIKING bryter is.
Storviking

Ombyggd styrhytt (skedde 1977)
Storviking

Pråmen Pilatus i Rahja
Storviking

Till fler bilder på detta uppdrag


STORVIKING på Ursvikens Varv i Skelleftehamn.
Storviking

Storviking
Foto via Roland Stoltz. Info om båten ur den förträffliga boken Bogserbåtsflottan i Kalixorten


STORVIKING på varv
Storviking
Foto via Roland Stoltz.

Storviking
Foto via Roland Stoltz.

Storviking
Foto via Roland Stoltz.

Storviking
Foto via Roland Stoltz.

Isbrytning 26/11 1983.
Storviking
Foto via Roland Stoltz.

Isbrytning 26/11 1983.
Storviking
Foto via Roland Stoltz.

Storvikings MaK, 26/11 1983.
Storviking
Foto via Roland Stoltz.

Isbrytning.
Storviking
Foto via Roland Stoltz.

STORVIKING bryter is vid sågkajen i Karlsborg
Storviking
Foto via Roland Stoltz.

GRISSLY
Grissly
Foto via Roland Stoltz.

TINTO
Tinto
Foto Ola Kvarnströms saml.

TINTO på översyn vid Korppoon Telakka i Korpo, Finland - 24 april 2010
Tinto
Foto: Folke Österman

Tinto
Foto: Folke Österman

TINTO på Oslofjorden - 18 oktober 2015
Tinto
Foto: Nina Lorentzen

TINTO står på grund - 14 december 2022
Tinto
Foto: Jari Pellas

TINTO och JENNA - 30 augusti 2023
Tinto
Foto: Jari Pellas

TINTO
Tinto
Foto: Jari Pellas


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan