Stril Power

SHNB – 14683 (1994)
Byggd 1976 vid Hadsunds Smide & Sveiseverk A/S, Ulsteinsvik NB 19 (stål) (Skrov), A.M. Liaanen A/S, Ulsteinsvik NB 125 (Färdigbyggd)
36,87 x 10,12 x ?? m (NS 1993)
Maskin: Alco Diesel 4 000 bhp (2.978 kW)

Byggdes som bogserbåt och anchor handling tug för Simon Møkster Shipping A/S, Stavanger som STRIL POWER. Namnet ändrades 1986 till BULBAI och 1987 till STRIL POWER igen. Möjligen var hon uthyrd. Köptes 1994 av Nordic Tank Shipping AB, Skärhamn som kallade henne ROSSCAN POWER och byggde om henne till skjutbogsare tillsammans med pråmen ROSSCAN TANYA. Broström Shipping AB, Göteborg köpte henne 1994 men sålde samma år till Edina Shipping Co Ltd, Limasol med Ferm International Shipmanagement AB, Göteborg som manager. På 1990-talet övertogs hon av Rosscan Power Co Ltd, Limasol och de sålde henne 1998 Big Shipping Ltd, Valetta som kallade henne KORAL. Okänt öde.
Text: Bengt Westin, Conny Gustavsson

Stril Power
Foto: i Conny Gustavssons saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan