Ström

Oregistrerad
Byggd 1885 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varf AB, Stockholm Nb 178 (Järn)
13,35 x 2,77 x 1,65 m – 15,42 / 11,82 (Nybyggd 1885)
Maskin: Varvets 2cy ångmaskin på 50 Ihk

Byggdes för P.A. Liljeqvist, Sund (Ströms Trävaru AB, Köja) som STRÖM. Kontrakt 17/10 1902 (HMV - Ströms Trävaru AB, Köja): för ång. ”Ström” en panna på 8 kg. Leverans: Före första öppna vatten 1903. Pris: 11.000 kr.
År 1911 köptes Köjasågen av Rö Sågverks Nya AB som använde båten till 1937 då Holmens Bruk & Fabriks AB övertog verket för ett par år. Då verksamheten upphörde 1939 såldes båten till Gustaf Öhrling, Köja och han drog timmer från Sandslån till Köja till slutet av 1950-talet varefter båten skrotades.
Text: Bengt Westin


STRÖM
Foto Bengt Westins saml.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan