Strömåkaren

4803
Byggd 1907 vid Ekensbergs Mek. Verkstad AB, Stockholm (stål)
16,42 x 4,52 x 2,01 m – 41,22 / 24,57 (SS 1917)
22.29 x 4,54 x 1,80 m – 53 / 27 (SS 1983)
21.80 x 4,54 x 1,93 m – 56,11 / 37,27 ( ?? )
Maskin: Okänd motor på 32 Ehk., ersatt av en annan okänd motor på 90 Ehk insatt okänt år.

Byggdes för Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm som STRÖMÅKAREN. Den 19 feb. 1918 ville T & B döpa om båten till FRAM, men det blev PAN i stället, och 1921 ändrades det tillbaka till STRÖMÅKAREN. T & B gick i konkurs 1924 och övertogs av Stockholms Enskilda Bank som överförde till Stockholms Nya Transport & Bogserings AB 1924, och ändrade firmanamnet 1926 till Stockholms Transport & Bogserings AB. Den 2 dec. 1971 såldes hon till Pr/ Tomas Lennart Fridsjö, Stockholm för 12.000 kr, och ändrades till fritidsbåt. Blev bogserbåt igen 1972 och såldes den 23 nov 1974 till Curt Bäck, Uppsala som betalade 24.000 kr. Såldes 1984 till I. Heckscher, Järna för 150.000 kr och 2002 hette ägaren Kjell Holmqvist, Södertälje.
Text: Bengt Westin


NYGROGG, STRÖMÅKAREN och GROGG 2 vid varvet Gröna Lund 13/5 1969
Foto: Thure Ehrnlund i Christer Samuelssons saml.

Förstoring av ovanstående foto
Foto: Thure Ehrnlund i Christer Samuelssons saml.

STRÖMÅKAREN
Foto: Jan Häggström

STRÖMÅKAREN vid S Mälarstrand 7/10 1995
Foto: Christer Samuelsson

STRÖMÅKAREN i Ragnhildsborg, Södertälje 9/1 2000
Strömåkaren
Foto: Christer Samuelsson

STRÖMÅKAREN i Södertälje 2005
Strömåkaren
Foto: Lars Johnson


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan