Strömnäs

Byggd 1965 i Rossön, Ångermanland. Skrovtypen kallas för Valdemar och är ca. 9 m. lång. Maskin: Bolinder Munktell 3 cyl, 41,5 bhp 1500 v/min, typ 1113-14177. med tillverkningsnummer 5985.
Båten har gått på Fjällsjöälven, distrikt 6 och 7. Kilforsens dämningsområde tillhörande Sollefteå förvaltningsdistrikt. Så sent som 1971 gick STRÖMNÄS 602 timmar under flottningssäsongen. Båttimpriset var 7 kr 1979.
STRÖMNÄS köptes för två år sedan i Östersund av Uno Lindqvist. En ombyggnad till fritdsbåt är påbörjad.
Info: Uno Lindqvist

Strömnäs
Strömnäs
Foto: Uno Lindqvist

Vy bakåt i hytten.
Strömnäs
Foto: Uno Lindqvist

Framtida utseende - Förslag 1.
Strömnäs
Foto: Uno Lindqvist

Framtida utseende - Förslag 2.
Strömnäs
Foto: Uno LindqvistTillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan