Strömnäs I

HRBT/SGPM – 2388 (6/2 1895)
Byggd 1868 vid W. Lindbergs Mek. Werkstad AB (Stora Warfvet), Stockholm Nb 54 (Järn)
28,00 x 5,42 x 3,02 m - 125,89 / 39,14 (MB 1929)
Maskin: Varvets ångmaskin på 180 Ihk, ersatt av en Bergsunds MV 2cy comp.ångmaskin ( 20 ½” – 34 ¼” x 22”) på 458 Ihk (1898)
Byggdes för Ångbåtsbolaget i Söderhamn som NYTTIG. Köptes den 8 feb. 1884 av Söderhamns Transport AB. Fick ny maskin 1898 och byggdes om och förbyggdes 1911 då hon bl e fick bl.a. isbrytarstäv. Båda gångerna vid Bergsund. Köptes 1916 för 136.000 kr av Strömnäs AB, Strömnäs och kallades för STRÖMNÄS I och isförstärktes även 1918 och 1924. Priset hade ökat till 197.500 kr den 7 feb 1948 då båten såldes till Bergnings & Dykeri AB Neptun, Stockholm och där omdöptes båten till AKILLES. Bogserångfartyget ’Strömnäs I’ av Strömnäs, byggt av järn i Stockholm 1868 och försett med 458 hkr:s ångmaskin, har av Strömnäs AB för 197.500 kr sålts till Bergnings- och Dykeri AB Neptun i Stockholm och omdöpts till ’Akilles’. Fartyget skall användas för bogserings- och bärgningsändamål, och till befälhavare har antagits Gustav Birger Öhlund, Bergnäset. (SST 10-1948). Gick till skrot 1958, inköpt den 9 juni för 15 000 kr av Karl Persson & Söner, Ystad och de intygade högtidligen den 17 maj 1959 att båten var skrotad.
Text: Bengt Westin


NYTTIG
Foto: Lars Brolin

NYTTIG
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

NYTTIG
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

STRÖMNÄS 1
Foto via Ulf Holmberg (Ulfs morfars bror, Petrus Enock Wiklund, var kapten på STRÖMNÄS 1)

Sittande till höger är Petrus Enock Wiklund (1880-1944). Han var kapten på STRÖMNÄS 1 och HORNÖ.
Foto via Ulf Holmberg (Ulfs morfars bror, Petrus Enock Wiklund, var kapten på STRÖMNÄS 1)

STRÖMNÄS 1
Foto: Erik Öberg via Bengt Westin

STRÖMNÄS 1
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

AKILLES
Foto: ur Bernt Fogelbergs saml. via Bengt Westin

AKILLES
Vykort ur Christer Samuelssons saml.


Neptunbolaget
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan