Strömnäs II

SGNO – 10259
Byggd 1905 vid Hernösands Verkstad & Varf AB (Stål)
19,32 x 4,01 x 1,97 m – 40,26 / 5,77 (MB 1946)
19,28 x 4,00 x 2,03 m - 40 / 0 (SV 1962)
Maskin: W. Lindbergs MV 2cy comp.ångmaskin på ?? Ihk (byggd 1874), ersatt av en okänd ångmaskin på 130 Ihk, och av en okänd motor på 200 Ehk (1962)

Kontrakt 26/11 1904, mellan Hernösands Werkstad & Warfs AB och Strömnäs AB, Strömnäs.
1 st bogserångbåt om 65 x 13 ¾ x 5 fot. Maskin: tas ur gamla ’Strömnäs I’, ny panna om 7,84 kg.
Leverans: Våren 1905. Pris: 29.600 kr.

Byggdes för Strömnäs AB, Strömnäs som STRÖMNÄS vilket ändrades 1916 till STRÖMNÄS II och 1950 till STRÖMNÄS igen. Rekvirerades Hemsö Kustartilleriförsvar från den 6 sept 1939 som transportbåten TRP 834. Återlämnades till ägarna den 6 mars 1940. Under en häftig sydlig storm, som plötsligt blåste upp den 23 sept 1943, måste Kramforsbolagets ångare ’Strömnäs II’, för att ej driva upp på ett skär mitt utanför Järnäsklubbs lotsplats vid Nordmalingskusten kapa dragwiren till sitt timmersläp och söka skydd inne i lotshamnen. Nio ramar, omfattande ca 7 000 timmer, kommo därigenom i drift och vräktes av vågorna in mot kusten. Omkring 1 000 m kätting och 275 m wires gingo också förlorade. Vindstyrkan var omkring 16 m/sek. Timret, som ligger utspritt i vikarna, äges av Kramfors AB. (SST 39/1943). Gjorde en andra period i kustartilleriet från den 2 aug 1944 till den 17 sept 1944 som bevakningsbåt vid minspärren VG. Övertogs genom fusion den 31 maj 1950 av Kramfors AB som i sin tur fusionerades den 31 dec 1954 till SCA. 1960 var det slutbogserat då hon såldes den 21 maj till Karl Gösta Lorentz Åhlin, Alnö för 5 950 kr, och denne lät bygga om båten hos Helge Nilsson på Stenviks varv till fiskebåt 1962. Döptes om till ABA och fick fiskereg.numret SL-9. Såldes därifrån den 29 maj 1965 till Helge Invall, Nikkala som betalade 43 000 kr och ändrade namnet till MARITA. Skrevs in i fiskebåtsregistret som HA-15. Såldes i okt 1999 till Adenia AB, Hasslö men låg i varje fall i mars 2002 på land vid Nordkust Marina i Båtskärsnäs, ägd av bröderna Kent och Steve Sandlund. Sannolikt fullföljdes aldrig köpet då båtens skick inte var det bästa. Rapporterades skrotad där i nov 2002, men det var inte sant, för i dec 2004 köptes båten av Jan Forsgren m fl i Umeå som ämnade renovera henne, men det blev troligen inget av. Marita är under 2018 såld till Torneå där hon sannolikt blir skrot.
Text: Bengt Westin


Foto: Jan Häggströms saml. via Bengt Westin

Foto: Jan Häggströms saml. via Bengt Westin

Foto: Jan Aldin via Bengt Westin

Foto: J Robert Boman via Bengt Westin

Foto: Lars Pettersson via Bengt Westin

Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

HA-15 - där HA står för Haparande - 29 juni 2005
Foto: Roland Stoltz

MARITA har sålts till Torneå, troligen för att skrotas - 2018
Foto: Stefan Haapaniemi via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan