Strömnäs

Oregistrerad
Byggd 1874 vid W. Lindbergs Mek. Verkstad & Varf AB, Stockholm Nb 104 (Järn)
17,37 x 3,66 x 2,19 m – 33 / u.10 (??)
Maskin: Varvets 2-cyl. ångmaskin på 80 Ihk.
Byggdes som SVANÖ för Rederiet för ångaren Svanö där Strömnäs AB och Svanö AB ägde häften vardera. Fick ny panna vid HMW 1883 och döptes sannolikt om till SVANÖSUNDET när en nybyggd båt, beställd 1898, skulle ha namnet. Övertogs helt av Strömnäs AB 1899 vilka ändrade namnet till STRÖMNÄS I. När en ny båt med samma namn levererades från Hernösands Verkstad & Varfs AB 1905 plockades maskinen ur och satts in i nybygget och skrovet togs som dellikvid, värderat till 900 kr. Samma år såldes denna för till F & E Nätterqvist, Härnösand. Okänt öde.
Text: Bengt Westin

Svanösundet
Foto: Göran Stengels saml. via Bengt Westin

Strömnäs I
Foto: Göran Stengels saml. via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan