Ströms Bruk AB - Stocka

År 1672 köpte faktorn vid gevärsfaktoriet i Söderhamn, Hans Behm, en tomt av bönder i Gnarps socken vid Gnarpsåns utflöde i Bottenhavet. Vid platsen byggde han en masugn som sedan var i verksamhet i över 200 år. Efter flera ägare köptes bruket 1738 till Claes Grill som också delägde Iggesunds Bruk och 1790 övertogs verksamheten av två bröder Tersmeden, vilken familj sedan kom att äga bruket in på 1900-talet. Före 1873 inköptes också Andersfors bruk i Bergsjö och när bruket bolagiserades 1873 fanns i aktiebolaget Andersfors och Franshammars järnbruk, Gnarps masugn och hälften i Stocka sågverk. Stockasågen anlades redan 1856 av Stocka Sågverks Intressenter och samägdes tillsammans med Strömbacka (1/6) och Sörfors bruksägare (2/6). Järnbruken avvecklades fram till 1889 och sistnämnda år påbörjades i stället bygget av en sulfitfabrik som stod färdig 1891. Åren 1896 och 1897 köptes också den andra hälften av Stockasågen som då ägdes av AB Iggesunds Bruk. 1918 byggdes en spritfabrik och 1926 köptes aktiemajoriteten i Ljusne-Woxna AB som drevs vidare som ett dotterbolag fram till 1965 då det uppgick i moderbolaget. Bolagsnamnet blev då Ström-Ljusne AB. 1967 uppgick därefter Ströms Bruk och Stocka sågverk i AB Iggesund Bruk. 1981 lades också sulfitfabriken ned.

Under årens lopp har det funnits ett antal bogserbåtar och pråmar i Stocka. De tidigaste bogserbåtarna är okända, och möjligen var STOCKVIK en av de första. Pråmarna gick till en början med malm men sedan fabriken blivit klar med kalksten, svavelkis, flis och massa.

1885 inköptes den första STOCKA, 1897 mottogs nybyggda THOR från Söderhamns MV, STRÖMS BRUK byggdes 1917, ELLWE köptes 1919 liksom VICTOR och BJÖRN förvärvades 1938. Bolagets sista bogseringsförvärv blev en nybyggd STOCKA som var klar 1960. Flera av kättingpråmarna var också f d bogserbåtar som t ex HEROS, PHIL, SPARRFORS och WOXNA. 1920 inköptes också en mindre lastbåt som följdes 1939 av ännu en.

Text: Bengt Westin


Skeppslista

Ströms Bruk AB´s bogserbåtar:
NamnByggår - varvHos rederiet:
Björn1910 - C.J. Wennbergs Mek. Verkstad, Karlstad1938 - 1970
Ellwe1902 - Huiskens & van Dijk, Dordrecht1919 - 1956
Gnarp1853 - Bergsunds Mek. Verkstad, Stockholm1871 - 1876
Kallerö1954 - Lidwall & Söner AB, Leksand före 1966 - 19??
Nalle1938 - Jerfeds Mek. Verkstad AB, Örnsköldsvik 1938 - 1966
Stocka1876 - Bergsunds Mek. Verkstad AB, Stockholm 1885 - 1888
Stocka1960 - Mohögs Mek. Verkstad AB, Sundsvall 1960 - 1991
Stockvik18?? - okäntokänt
Ströms Bruk1917 - C.J. Wennbergs Mek. Verkstad AB, Karlstad 1917 - 1967
Thor1897 - A.J. Söderbergs Mek. Verkstad, Ljusne 1897 - 1949
Victor1887 - Motala Mek. Verkstad AB, Motala 1922 - 1963


Ströms Bruk AB´s lastfartyg:
NamnByggår - varvHos rederiet:
Nordfart1916 - Groeningen, Holland1920 - 1951
Oscar1937 - E. J. Smit & Zoon, Westerbroek1939 - 1942


Ströms Bruk AB´s kättingpråmar:
NamnByggår - varvHos rederiet:
Björn1910 - C.J. Wennbergs Mek. Verkstad, Karlstad1938 - 1970
Heros1899 - Borgå Mekaniska Verkstad, Borgå19?? - 1960
Phil1884 - Jansen & Schmilinsky, Hamburg 1938 - 1960-talet
Sparrfors1883 - Ljusne Mek Verkstad, Ljusne 1883 - 196?
Woxna IOkänt - Okäntca. 1901 - 1950-talet

Ströms Bruk AB´s övriga pråmar:
Namn
Fyrkants och virkespråmar
Flatbottnade pråmar
Däckade större pråmar
Cisternpråmen Ethyl


Tillbaka till rederier
Tillbaka till startsidan