Stubbenhuk

H 21703
Byggd 1980 vid Oelkers Werft, Hamburg
19,75 x 5,40 x 3,30 m. - 53 brt
Maskin: 1 x MAK 6M 281 AK på 652 bhk

STUBBENHUK hos Fairplay Towage, Rostock
Fakta: Fairplay Towage


STUBBENHUK på Lührs ponton LP 04 vid bygget av bron över Sundsvallsfjärden - 1 april 2012
Foto Peter Nordström

Foto Peter Nordström

Foto Peter Nordström

STUBBENHUK vid bygget av bron över Sundsvallsfjärden - 24 april 2012
Foto Peter Nordström

Foto Peter Nordström

Foto Peter Nordström

STUBBENHUK i Sundsvall - 23 oktober 2012
Foto Alexander Lipkin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan