Stuvaren

Oregistrerad
Byggd 1886 vid Själevad Bros Mekaniska Verkstad, Själevad (nb 01) (Järn)
14,00 x 2,84 x 1,55 m - 34,15 / u.10 (SV 1915)
Maskin: 1cy ångmaskin på 48 Ihk (tillv. 1883) från Bergsunds MV, ersatt av en 2cy 2t Avance råoljemotor på 40 Ehk (1929), och av en 2cy 4t Bolinder-Munktell råoljemotor på 50 Ehk (1945)

Byggdes för egen (C O Göransson, Själevad) räkning som passagerarångslupen VICTORIA. Köptes sannolikt 1890 av August Löfgren, Örnsköldsvik som 1897 sålde vidare för 4 000 kr till P. Byström och E.A. Näslund, Västerhus, Örnsköldsvik (senare Bogseringsbolaget Hurtig), som använde båten för bogsering. Förvärvades troligen 1918-1919 av Sävenäs Nya AB, Sävenäs och blev där omdöpt till SÄVENÄS III och därifrån såldes hon i slutet av 1920-talet till Norra Västerbottens Stuveri AB, Skellefteå där hon omändrades till stuvarbåt och erhöll det passande namnet STUVAREN. Försvann från Västerbotten omkr. 1958 och näste kände ägare var välkände Sven Ulrik Lindberg, Stockholm och han sålde 1961 till Kent Berndorf, Stockholm som ändrade namnet till GERT. Fanns 1963 hos N W Malmqvist, Tynningö med namnet SMACKEN, och då antecknades att den ”användes för privat bruk”. Hade därefter flera ägare och låg med namnet PARADOR i dåligt skick vid Strömma kanal 1976. Återfick senare namnet VICTORIA och såldes till Göteborg.
Återfinns sedan okänt antal år i Oslo, Norge.
Information om de senaste åren välkomnas
Text: Bengt Westin (Källor: Uppgifter från Riksarkivet förmedlade av Roland Wahlfrid och Bernt Fogelberg, Örnsköldsviks Allehanda div nr.)


"Gamla" STUVAREN vid bryggan vid stuveribaracken i Yttre Ursviken. (Numera Nikanors väg)
Skeppare var Georg Lindberg och motorskötare Pontus Lindberg (ej släkt)
Foto okänd - Kulturarv Västerbotten/Skellefteå museum via Lennart Hedlund

PARADOR - 3 juni 1976
Foto Gunnar Hedman i Bengt Westins saml.

VICTORIA - 2 juli 1990
Foto Christer Samuelsson via Bengt Westin

VICTORIA - 21 augusti 2000
Foto Christer Samuelsson via Bengt Westin

VICTORIA vid Asker og Bærum (Oslo) - 12 mars 2017
Foto Jarle Elverhøy

VICTORIA vid Asker og Bærum - 1 september 2019
Foto Jarle Elverhøy

VICTORIA sjönk hösten 2017 men bärgades i juni 2018
Foto Jarle Elverhøy


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan