Styrbjörn

JSBV/SGQD – 5144
Byggd 1910 vid Göteborgs Mek. Verkstad AB, Göteborg NB 318 (Stål)
28,42 x 6,83 x 3,83 m – 167,41 / 42,85 (SS 1917)
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 550 Ihk

Levererades den 29 juli 1910 till Trafik AB Grängesberg-Oxelösund, Stockholm som STYRBJÖRN. Överfördes i jan 1913 till Rederi AB Luleå-Ofoten, Stockholm men återfördes den 19 maj 1916 till Trafik AB Grängesberg-Oxelösund, Stockholm. Hela tiden stationerad i Narvik. Sänktes i Narviks hamn den 14 april 1940 men bärgades samma år och iståndsattes. 1950 fick hon genomgå en ordentlig renovering vid Götaverken och återlevererades i aug 1951. Utrangerades och såldes för 34 000 kr den 2 sept 1963 till Høvding Skipsopphuggning A/S, Sandnesjøen, sannolikt för att skrotas. De nya ägarna tänkte om, döpte om henne till ATLET och planerade en motorisering. Nu blev det aldrig av och båten lades upp. I okt 1979 köptes hon i stället av Norsk Veteranskipsklubb, Oslo, förvandlades till museifartyg och återfick också sitt ursprungsnamn, dock stavat STYRBJØRN.
Text: Bengt Westin

Foto: Örjan Kronvalls saml. via Bengt Westin

Foto: Ingmar Sahléns saml. via Bengt Westin

Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

Foto: Åke Öberg via Bengt Westin


S/S Børøysund och S/S Styrbjørn i Lysekil 9/8 2007
Foto: Lasse Lundell

Styrbjørn stävar ut
Foto: Lasse Lundell

Mer bilder här.


Styrbjørn i Göteborg 10/8 2007
Foto: Christer Samuelsson

Styrbjørn i Göteborg 11/8 2007
Foto: Christer Samuelsson

Styrbjørn i Göteborg 11/8 2007
Foto: Christer Samuelsson

Styrbjørn i Göteborg 12/8 2007
Foto: Christer Samuelsson

Styrbjørn i Fredrikstad - 2009
Foto: Knut Ragnar Holme

Styrbjørn i Lysekil 20 juli 2010
Foto: Stig Samuelsson

Foto: Stig Samuelsson

Styrbjørn i Lysekil 27 juli 2010
Foto: Anders Engdahl

Foto: Anders Engdahl

Foto: Anders Engdahl

Foto: Anders Engdahl

Ångvinchen användes vid förtöjningen
Foto: Anders Engdahl

Upplagd för vintern i Drammen - 14 november 2010
Foto: Stefan Sjöblom

STYRBJØRN på Gotenius Varv i Göteborg - 28 juni 2017
Foto: Lasse Lundell

Foto: Lasse Lundell

Foto: Lasse Lundell

Foto: Lasse Lundell

Foto: Lasse Lundell

Foto: Lasse Lundell

Foto: Lasse Lundell

Foto: Lasse Lundell

Skilsø, Vulcanus samt Styrbjørn i Bergen - 3 augusti 2018
Skilsø
Foto Torstein Saksvik

Skilsø
Foto Torstein Saksvik

Skilsø
Foto Torstein Saksvik

Skilsø
Foto Torstein Saksvik

STYRBJØRN utanför Bergen forcerar i 11,5 knop - 5 augusti 2018
Foto Christer Samuelsson


Här är deras egen hemsida.


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan