Styrbjörn

3508 (27/6 1899)
Byggd 1874 av järn vid Motala Mek. Verkstad AB, Motala.
23,10 x 4,84 x 3,00 m - (MB 1882)
22,65 x 5,05 x 2,64 m - 73,47 / 21,29 (MB 1903)
Maskin: Varvets 2-cyl. comp.ångmaskin (19” – 35” x 20”) på 330 Ihk (Nb 315)

Byggdes för Sundsvalls Bogseringsbolag i Sundsvall som STYRBJÖRN, och kostade 84.000 kr. Bolaget ombildades den 24 maj 1898 till Sundsvalls Bogserings AB och den 30 maj 1912 till Pr/ Ljunga Elf & Indals Elfs Flottningsföreningar, Sundsvall (hälften vardera). Kolliderade den 6 juni 1912 kl. 06.00 med Sveabolagets ÅNGERMANLAND i Svartviksbukten på resa Essvik-Löfudden. Vid kollisionen träffades STYRBJÖRN midskepps och sjönk direkt, varvid 7 människor omkom. Bärgades samma år och fördes till Mohögs MV med ganska små skador. Reparerad och i fart samma år. Den allvarligaste sjöolycka som inträffat i distriktet. Lämnade distriktet 1944, såld den 8 april för 10 000 kr till AB Rivö /Gustaf Bartley/, Göteborg där hon omdöptes till RIVÖ. Bartley sålde vidare den 19 jan 1951 till Varbergs stads hamnstyrelse för 55.000 kr och där blev namnet RÖDSKÄR. 1963 var det slutbogserat och den 17 dec. köpte AB Skrot & Avfallsprodukter i Göteborg den gamla flottningsbåten för 10.000 kr och den 16 sept 1965 intygar Torsten Johannisson att FENIX, som de kallade henne, var skrotad.
Text: Bengt Westin

Styrbjörn
Foto: Björn Janssons/Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Styrbjörn
Foto: Björn Janssons/Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Styrbjörn efter kollisionen 1912
Foto: Björn Janssons/Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Rivö
Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin

Rivö
Foto: Erik Holmberg via Bengt Westin

Rödskär
Foto: Malte Erikssons saml. via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan