Styrbjörn

Oreg
Byggd 1871 vid Keillers Mek. Verkstad AB, Göteborg Nb 163 (Järn)
15,40 x 3,78 x 1,70 m - 24,23 / 10,32 (SV 1915)
Maskin: Varvets ångmaskin på 40 Ihk, ersatt av okänd ångmaskin på 90 Ihk

Byggdes för Strömsholms Kanals Bogseringsbolag, Västerås med namnet STRÖMSHOLMS KANAL. Övertogs efter några år av Västmanland-Barken AB, Västerås som kallade henne BARKEN och sålde 1876 till Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm där hon fick heta STYRBJÖRN. Ombyggdes 1907 men utrangerades redan 1924 och sålde i feb detta år till Alfred Ekström, Stockholm som betalade 3.000 kr och därefter skrotade båten.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till TB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan