Styrbjörn

SKNF – KM 13115
Byggd 1964 på Mohögs Mekaniska Verkstad AB, Sundsvall.
13,34 x 4,05 m.
Motor: Scania-Vabis 200 ehk.

Byggdes för Wifstavarfs AB, Vivstavarv som FRAMNÄS. Överfördes till SCA, Sundsvall som sålde 1982 till B.O. Andersson, Sundsvall. Namnet ändrades då till STYRBJÖRN. Köptes 1993 av Marinschakt HB, Sundsvall som 1996 ändrades till Marinschakt Nord AB, samma ort. Köptes 2005 av Peter Sundqvist, Ullånger senare överförd till Höga Kusten Bogser AB, Ullånger.


FRAMNÄS.
Foto: Helge Nilsson via Bengt Westin


STYRBJÖRN
Foto: Rune Högström via Bengt Westin

STYRBJÖRN
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

STYRBJÖRN
Foto: Bernt Fogelberg i Bengt Westins saml.

STYRBJÖRN bryter våris, Ullånger 2006
Foto: Peter Sundqvist

STYRBJÖRN på Dockstavarvet för blästring, målning, plåtbyte och klassning - 2006
Foto: Peter Sundqvist

Foto: Peter Sundqvist

Foto: Peter Sundqvist

STYRBJÖRN bogserar PRIMUS från Sundsvall till Dockstavarvet - hösten 2006
Foto: Peter Sundqvist


STYRBJÖRN - fotad i Ullånger 28/5 2006.
Foto: Per Hilding


STYRBJÖRN - fotad i Järved 26/12 2006.
Foto: Ola Bäckström

Foto: Ola Bäckström

Foto: Ola Bäckström

Foto: Ola Bäckström


STYRBJÖRN - fotad vid Framnäskajen i Örnsköldsvik 4/3 2007.
Foto: Ola Bäckström

Strömbildare nr 4 ser tillsammans med Styrbjörn till att det är isfritt vid kommunens snötipp för "ren" snö.
Foto: Ola Bäckström

Foto: Ola Bäckström

Foto: Ola Bäckström


STYRBJÖRN under propellerbyte på arbetsbåten KALLE CUPÈ - hösten 2007
Foto: Peter Sundqvist

STYRBJÖRN bogserar UV-konsults pontonplattform EON till Ulvön för kabeljobb - hösten 2007
Foto: Peter Sundqvist

STYRBJÖRN assisterar 8 000 dwt RUBINO ut från Alfredshem, Örnsköldsvik, hösten 2007
Foto: Peter Sundqvist

STYRBJÖRN i Örnsköldsvik - 11 april 2012.
Foto: Magnus Häggström

GRAND MASTER, WILL och STYRBJÖRN - 3 april 2014
Foto: Peter Sundqvist via Bengt Westin

STYRBJÖRN vid Domsjö Fabrikers kaj i Moälven - 19 Januari 2017
Foto: Olle Westling

STYRBJÖRN bogserar betongbryggor in till Domsjö Båthamn för vinterförvaring - 14 December 2018
Foto: Olle Westling

Foto: Olle Westling

Foto: Olle Westling

Foto: Olle Westling

STYRBJÖRN med pråm i Husum - 1 oktober 2021
Foto: Håkan Sundström


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan