Styrbjörn.


(SHXU – 10365 - 4/2 1963)
Byggdes 1923 vid A/S Framnæs Mek. Verksted, Sandefjord som NB 99. Mätte 32,88 x 6,74 x 4,15 m - 218 / 73 enl. SS 1969 och hade en maskin av varvets fabrikat, en trippelångmaskin på 600 Ehk/750 Ihk (13½-22-37½x24 tum).
Byggdes som valfångstfartyg för A/S Ørnen /Søren L Christensen/, Sandefjord som KLO. Köptes till Kungliga Flottan, Stockholm den 26 juli 1935 och tillfördes Västkustens Marindistrikt, Göteborg den 2 sept 1935. Namnet ändrades enl. samma generalorder den 2 sept 1935 till STYRBJÖRN. Bestyckades med en 37 mm kanon M/98 B, utbytt 1942 mot en 20 mm Lvak M/40 samt en 8 mm LvKsp. Hade 12 mans besättning. Orsaken till minsveparen ’Styrbjörns’ kollision i Simrishamns hamnbassäng, varvid en fiskebåt sänktes och två andra fick smärre skador, är närmast att söka i en av för knappa anslag betingad bristande översyn av fartygets maskineri. Till detta resultat kom stationskrigsrätten i Karlskrona häromdagen. Då ingen av fartygets personal kunde anses vara skuld till olyckan blev därför målet avskrivet. (SST 32-1936). Grundstötte den 16 jan 1940 utanför Torekov och fick svåra propellerskador. Genomgick under åren flera ombyggnader (minsvepare 1935, tender 1948) och kom till slut, 1953 till Göteborgs Örlogsstation och gick där till den 21 jan 1961 då hon köptes för 31 000 kr av Bogseringsbolaget W. Andersson & Co, Holmsund. De lät bygga om henne till civil bogserbåt vid Roos & Hagströms Varv, Göteborg. Sedan Anderssons avvecklats kom hon till Ådalen den 6 juni 1970, inköpt för 76 000 kr av Nils Petter Grimsen, Kramfors och transporterad till Kramfors Bogserbåtar där hon döptes om till BJÖRN. Bolaget gick i konkurs 1973 och båten drevs av N.P. Grimsens konkursbo. Överbyggnaden köptes av C.W .Christensen, Örnsköldsvik och monterades på dennes lastbåt HAMNFJORD. Resten såldes till Persöner Återvinnings AB, Ystad och enl. ett meddelande av den 25 juni 1974 var hon skrotad.
Text: Bengt Westin


Styrbjörn 1969.
Styrbjörn
Foto: Stig Larsson

Styrbjörn
Styrbjörn
Foto Staffan Öberg via Bengt Westin

Styrbjörn
Foto Lars Brolin via Bengt Westin

Styrbjörn
Foto Malte Eriksson via Bengt Westin

Styrbjörn nedanför Larsberg, Lidingö, 2/5 1971
Styrbjörn
Foto Christer Samuelsson

Styrbjörn 1971
Styrbjörn
Foto Ingvar Rylander (då mönstrad som 2:e maskinist)


Björn, 1972
Björn
Foto Bengt Westin

Björn
Foto Bengt Westin

Björn
Foto Bengt Westin

HAMNFJORD med styrhytten från STYRBJÖRN fotad i Woolston, Southampton - 28/9 2009
Björn
Foto David Asprey


Tillbaka till W. Andersson
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan