Sulfit

Oregistrerad
Byggd 1899 vid Thorskogs Varv - F:a P. Larsson, Torskog Nb 150 (Järn)
Mått och tonnage okänt
Maskin: Varvets comp.ångmaskin på 80 Ihk

Byggdes för Billeruds AB, Hillringsberg som SULFIT. Fanns på 1930-talet (i så fall före 1934) vid Gruvöns sågverk. Redades möjligen en tid av Hugo Silvén, Karlstad. Ersattes av ROLF 1950-51 och avsågs att skrotas. Har dock setts kraftigt ombyggd i Nordre Älv /M E. Okänt öde
Text: Bengt Westin

Ulf Sandberg, vars far var bruksförvaltare på Hillringsberg Bruk 1934-1945, berättar att under de åren var SULFIT stationerad i Hillringsberg. En andrahandsuppgift säger att SULFIT eventuellt stationerades vid Gruvön senare.
Besättningen på SULFIT under de år Ulf var där bestod av Klas Nilsson (kapten), Johan Olausson (maskinist), Elof Olausson (eldare - son till Johan) samt Frank Skogsstam (däcksmatros - son till kapten).
Text: Ulf Sandberg


Billeruds Sulfit togs ur malpåse för att hjälpa till och dra timmer till fabriken. Ångmaskinen var intakt och vedeldad.
Personerna är fr.v. okänd, Johan Olausson (maskinist), okänd, Klas Nilsson (kapten) samt okänd.
Foto: Bröd. Källqvist, Glava via Börje Karlsson. Personerna identifierade av Ulf Sandberg


Tillbaka till Billerud
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan