Sun Anglia

Byggd 1984 vid McTay Marine Ltd, Bromborough Nb 59
31 x 9,50 x 3,80 m. 339 br.t
2 st 6cyl Ruston 6RK270M diesel på 3 492 hk

Byggdes för Alexandra Towing Co Ltd, London som SUN ANGLIA. Överfördes 1993 till Howard Smith Towage Ltd, London som köptes 2001 av Adsteam UK Gravesend, Gravesend. Döptes om 2006 till ADSTEAM ANGLIA. Adsteam köptes i sin tur 2007 av Svitzers Marine Ltd som kallade henne SVITZER ANGLIA.
Fakta: Bengt Westin och Nolly Harvey


Sun Anglia
Sun Anglia
Foto via Arnold Harvey

SUN THAMES, SUN ANGLIA, SUN MERCIA och FORMIDABLE bogserar museikryssaren HMS BELFAST ut ur London. SUN MERCIA och FORMIDABLE fortsatte med kryssaren till torrdockan i Portsmouth.
Foto: Arnold Harvey

Sun Anglia på Themsen
Foto: Arnold Harvey


Svitzer Anglia ligger närmast, bakom ligger Adsteam Mercia. Denton/Gravesend London, augusti 2007.
Unknown Svitzer
Foto: Bengt Sandinge


Tillbaka till Alexandra Towing Co Ltd
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan