Sun Mercia

IMO 8914685
Byggd 1990 av McTay Marine Ltd, Bromborough. Nb 89
33,02 x 10,45 x 3,30 m – 449 / 134
2 st 6-cyl Ruston 6RK270M diesel 3 860 bhp.

Byggdes för Alexandra Towing Co Ltd, Liverpool som SUN MERCIA. Övertogs 1993 av Howard Smith Towage Ltd, London som 2001 uppgick i Adstem UK Gravesend. Omdöptes 2005 till ADSTEAM MERCIA. Övertogs i maj 2007 av Svitzer Marine Ltd. och omdöptes till SVITZER MERCIA.
Text: Bengt Westin


SUN THAMES, SUN ANGLIA, SUN MERCIA och FORMIDABLE bogserar museikryssaren HMS BELFAST ut ur London. SUN MERCIA och FORMIDABLE fortsatte med kryssaren till torrdockan i Portsmouth.
Foto: Arnold Harvey

Sun Mercia on the river Thames
Foto: Arnold Harvey


Svitzer Anglia ligger närmast, bakom ligger Adsteam Mercia. Denton/Gravesend London, augusti 2007.
Unknown Svitzer
Foto: Bengt Sandinge

MERCIA vid Falmouth - 23 februari 2023
Foto: Jarle Jensen

Foto: Jarle Jensen


Tillbaka till Alexandra Towing Co Ltd
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan