Sunds kyrka

Sunds kyrka är Ålands största kyrka. Långhuset är från 1250-1275. Renovering skedde 1998-1999. Kyrkan är helgad åt Johannes döparen. De bevarade kalkmålningarna är från ca 1300.


Sunds kyrka - 31 augusti 2022
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Orgelläktaren med målningar utförda av Abraham Myra på 1670-talet
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Krucifixet är daterat till 1250-talet
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Altarskåpet från mitten av 1400-talet
Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson

Foto Lars Johnson


Tillbaka till kyrkor på Åland
Tillbaka till startsidan