Sune (1)

Oregistrerad
Byggd 1918 vid okänt varv, Risør (ek)
13,00 x 3,93 x 1,70 m (MB 1924)
13,06 x 3,93 x 1,75 m (MB 1926)
Maskin: Skandia 2cy råoljemotor på 50 Ehk (tillv. 1913), ersatt av en Skandia 2 cy råoljemotor på 65 Ehk (1933)

Byggdes för okända i norska Larvik som SKØTT. Köptes till Sverige den 18 mars 1924, och ägare blev då Bogserbolaget Sven & Vestkustens Kol & Koks AB, Göteborg och namnet SUNE. Köptes 1926 av Bogserbolaget Sven, Göteborg som lät förbygga båten 1928 och meddela den 3 feb 1941 att båten huggits upp.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Bogser AB Sven
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan