Järnvägsbron i Sunne

Text och bild - Håkan Larsson

Den gamla järnvägsbron över Sunnesundet på Kil- Fryksdalens järnväg (Fryksdalsbanan) har tjänat ut och kommer att ersättas av en ny. Förberedelsearbetet har pågått under en tid och just nu finns en av Europas största mobilkranar på plats för att genomföra tunglyften.

Den nitade fackverksbron över Sunnesundet byggdes 1913 av Karlstads Mekaniska Verkstad. Bron bestod av ett svängbart spann med längden 36 meter och ett fast spann med 30 meters längd. Järnvägsbron öppnades regelmässigt för alla ångbåtar som passerade Sunnesundet men när den ärevördiga passagerarångaren Selma Lagerlöf hade lagts upp och skrotats 1961 behövde inte järnvägsbron öppnas så ofta. Fryksdalens Flottningsförening erhöll en engångssumma mot att kravet på broöppning slopades. Bogserbåtarna försågs med fällbara avgasrör och även båtarnas styrhytter kunde fällas isär när så behövdes. Den sista broöppningen skedde 1963 och därefter har inte öppningsmaskineriet underhållits utan det har fått förfalla. Sedan 1975 har det inte gått att öppna bron alls och järnvägsspåret har försetts med skarvfri räls.

Under de senare decennierna har båtklubbarna i Fryksdalen drivit frågan om att få bron öppningsbar igen och under de senaste åren har Ångbåtsföreningen Freja fört en dialog med Banverket i frågan. Järnvägsbron från 1913 har också för låg bärighet för dagens och morgondagens tågtrafik. Lösningen blir nu en helt ny bro av modern konstruktion. Den nya bron blir fast men med en större segelfri höjd än den förra. Den nya järnvägsbron kommer att medge samma segelfria höjd som den landsvägsbro som passerar sundet parallellt med järnvägsbron. Även landsvägsbron är byggd som svängbro men svängmekanismen är borttagen sedan många år.

Entreprenören som utför brobytet har valt att hyra in en av Europas största mobilkranar för att utföra lyften. Kranen har en total lyftkraft av 1.250 ton och kan byggas upp till en maximal lyfthöjd av 126 meter.

Demonteringen av den gamla bron blev formligen en folkfest där många människor trängdes för att få ta del av det märkliga arbetet. Känslorna är blandade. Många sörjer att den gamla vackra fackverkbron för alltid försvinner ur samhällsbilden medan andra tycker det är bra att det gamla skrället kommer bort.


På en utflykt med Billerud i september 1993 fälldes avgasröret inför passagen under broarna i Sunne.
Foto: Dan Signell, via Håkan Larsson

Bogserbåten Billerud passerar under järnvägsbron i Sunne, juli 1993.
Foto: Håkan Larsson

Fredagen den 29 augusti tog jag tillfället att fotografera den gamla bron i Sunne en sista gång.
Foto: Håkan Larsson

Här syns svängspannets centrum
Foto: Håkan Larsson

Den jättelika kranen monterades i Sunne under veckan före de stora lyften. Det hela påminde vid första anblicken om ett stort tivoli. Flera mindre mobilkranar samverkade för att assistera sin store broder.
Foto: Håkan Larsson

En liten mobilkran i sammanhanget. Lyftkraft ”bara” 139 ton.
Foto: Håkan Larsson

Banverkets Kockumsbyggda motortralla stod på ett sidospår i väntan på arbetsuppgifter.
Foto: Håkan Larsson

Dieselloket T 44 nummer 372 passerade bron innan det återvände till bangården i Sunne efter avslutad växling i Brårud, i den norra delen av stationsområdet.
Foto: Håkan Larsson

Omedelbart efter diesellokets passage sattes hindertavlan upp av Banverkets personal som äntrade spårområdet.
Foto: Håkan Larsson

Foto: Håkan Larsson

Med skärbrännare kapade man rälsens befästning men sparade var fjärde så länge
Foto: Håkan Larsson

En sektion som ska ingå i den nya bron monteras mitt bland möblemanget vid torgets uteservering
Foto: Håkan Larsson

Den stora kranen sedd från östra sidan av bangården.
Foto: Håkan Larsson

Närbild av kranhuset
Foto: Håkan Larsson

Det sista lokdragna tåget som passerade den gamla järnvägsbron i Sunne var ett timmertåg med destination Torsby, lördagen den 30 augusti. Här ses det lossade tåget återgå mot Sunne när det passerar Lappnäsudden på lördagseftermiddagen. Loket är Tågab´s TMZ nummer 108. Persontrafikens motorvagnar passerade över bron även under söndagen
Foto: Håkan Larsson


Måndag 2008-09-01 skulle det ske; det stora lyftet i Sunne. Det hade sagts under fredagen att det första lyftet skulle ske runt lunchtid. Väl framme efter fyra mils bilresa insåg jag att jag var en halvtimme sen. – Brospannet var redan bortlyft och dess granitsockel tronade i ensamt majestät ute i sundet.

Under tisdagen och onsdagen fortskred arbetet då man tog bort de övre delarna av de gamla brofästena. På onsdagen gjordes det förhållandevis tyngsta lyftet. Ett betongfundament som väger 60 ton lyftes då över till sundets motsatta sida, 95 meter från kranens centrum. Lyftet av den nya bron var planerat att ske under torsdagen, men på grund av allt för stark vind fick man vänta till fredagsmorgonen den 5 /9. Enligt nyhetsmedia har lyftet avlöpt väl och det meddelas att den nya bron är på plats och att den har ett tilltalande utseende.
Text: Håkan Larsson

Rester av svängmekanismen skärs bort från den gamla svängbrons centrumfundament.
Foto: Håkan Larsson

Motortrallan ser liten ut framför sin ovanliga last.
Foto: Håkan Larsson

Det 130 ton tunga brospannet sänktes försiktigt och lades på ett par specialtrallor. Varje tralla bars upp av 16 hjul.
Foto: Håkan Larsson

Ett mätfel genererade lite merarbete. Brospannets centrum gick med minimal marginal fri från rälsens överkant men inte över vägövergångens beläggning. Därför fick svängkransens stålhjul skäras loss innan transporten kunde fortsätta.
Foto: Håkan Larsson

Transporten löpte lugnt och säkert tills man mötte nästa problem. Nu måste växelstolar och växelklot demonteras på bangården för att man ska kunna komma vidare.
Foto: Håkan Larsson

Brotransporten växlades in på spår 4 som skulle bli brokonstruktionens slutdestination
Foto: Håkan Larsson

Här möter bron sin baneman. Grävmaskinen ska med sin hydrauliska klippsax fragmentera bron under de kommande dagarna. Samma maskin används för övrigt av skrotfirman Hallqvist när man skrotar lok och järnvägsvagnar.
Foto: Håkan Larsson

Vy över bangårdens norra del.
Foto: Håkan Larsson

Under måndagseftermiddagen var det dags för det fasta brospannet att både bildlikt och bokstavligt segla till himlen. Mycket folk stod och trängdes på landsvägsbron för att få se när det hände.
Foto: Håkan Larsson

Nu, nu svävar den…
Foto: Håkan Larsson

Kranen hissade sakta men säkert. Nu skyms utsikten mot kyrkan.
Foto: Håkan Larsson

Här ser man kyrkan igen. Det var lätt att få illusionen om att stå och se ett luftskepp stiga till väders.
Foto: Håkan Larsson

Här upphörde lyftrörelsen och brospannet blev hängande stilla en lång stund.
Foto: Håkan Larsson

Orsaken var att en del av kranens 750 ton tunga motvikt måste ställas av innan kranen kunde svänga runt.
Foto: Håkan Larsson

Brospannet sänks sakta över grannfastighetens björkar, för att sen läggas ner varligt på två nya transporttrallor.
Foto: Håkan Larsson

Foto: Håkan Larsson

Det andra brospannet på väg att återförenas med det förra på bangårdens spår 4.
Foto: Håkan Larsson

Många vana ögon överblickade att inte trallorna skulle spåra ur i växelkurvan.
Foto: Håkan Larsson

Den stora kranen, sedd ur grodperspektiv.
Foto: Håkan Larsson

På avstånd kan man få en uppfattning om kranens enorma dimensioner. Landsvägsbron som syns till vänster i bild ligger något tiotal meter hitom järnvägsbron.
Foto: Håkan Larsson


2008-09-06; Ett kort besök i ett regngrått Sunne

Lördagen den 6 september for jag till Sunne för att ta bilder av den nya järnvägsbron. Vädret var inte det bästa för fotografering men jag fick i alla fall bilder av den alldeles nya bron. Och nu finns den ju där och kan fotograferas av vem som helst, när som helst och i alla tänkbara väder under många år framöver. Banverkets personal jobbade målmedvetet i sina våta regnställ. Det nya spåret var redan draget över bron och man höll nu på med justeringsarbeten.

Parallellt med brobytet i Sunne har Banverket utfört slipersbyte och spårriktning på bansträckan Sunne – Torsby och man har därmed kunnat disponera banan optimalt utan att behöva ta hänsyn till ordinarie trafik eftersom denna av naturliga skäl har varit inställd. På måndag morgon 8/9 kommer trafiken att släppas på igen i full utsträckning.

Som järnvägsintresserad ortsbo känns det stimulerande att kunna notera hur Fryksdalsbanan nu har fått en ny bro som garanterar möjligheten till fortsatt tågtrafik på den norra bandelen under överskådlig tid.

Text: Håkan Larsson

Den första anblicken av den nya järnvägsbron gav ett klart positivt intryck.
Foto: Håkan Larsson

De gamla brofundamenten har kapats ner och försetts med nya krön av betong.
Foto: Håkan Larsson

Ännu pågick det arbete på spåret i den södra delen av bron.
Foto: Håkan Larsson

Banverkets personal arbetade idogt i det våta vädret.
Foto: Håkan Larsson

Foto: Håkan Larsson

Här ligger ett stycke av ett brofäste som sågats loss och flyttats undan tidigare under veckan.
Foto: Håkan Larsson

Idag återstod det inte mycket av den gamla bron.
Foto: Håkan Larsson

Det är svårt att föreställa sig att detta har varit en järnvägsbro som det rullade tåg på, minde än en vecka tidigare.
Foto: Håkan Larsson

Även bangårdens spår 3 har rivits upp under den gångna veckan.
Foto: Håkan Larsson

Den nya järnvägsbron sedd från sydost. – Visst är den tilltalande, eller hur?
Foto: Håkan Larsson


Tillbaka till Bogserbåtar på Fryken
Tillbaka till Järnvägssidan (Stationer m.m.)
Tillbaka till startsidan