Susanne A

Imo: 7529067
Byggd 1977 av Richard Dunston, Hessle (n.b. 910)
32,92 x 9,61 x 4,2 m. 272 br.ton.
Maskin: 4-takt Ruston 12RKCM på 2 100 bhp. 12 knop. B.P. 35 ton.

Byggdes för Alexandra Towing Co Ltd, London som SUN ESSEX. Flyttades till Southampton 1990, och rederiet övertogs 1993 av Howard Smith Towage Ltd, Southampton. Såldes 1999 Arne Nilsen Slepebater A/S, Frederikstad och omdöptes till BIG. Köptes 2002 av Jens Alfastsen Rederi, Horsens och namnändrades där till SUSANNE A. Ägdes 2007 av Dan Tugs A/S., Frederica och där blev namnet LUCAS.
Fakta: Bengt Westin


Sun Kent och Sun Essex - 1977
Foto Arnold Harvey saml. (Arnold arbetade på bägge båtarna i många år)

Triss i Sun - Essex, Kent och London 1978
Foto Arnold Harvey

SUSANNE A på sydgående i Drogden 21/9 2007
Foto: Nicklas Liljegren

Foto: Nicklas Liljegren

Foto: Nicklas Liljegren

LUCAS i Honingsvaag - 15 juli 2010
Foto: Jan Häggström


Tillbaka till Alexandra Towing Co Ltd
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan