Svalen II

Byggd 1923 vid Glommen Mek. (n.b. 48)
ca 48 fot.
Maskin: Bolinder R-15 semidiesel, ersatt ca. 1984 av en 150 hk MAN diesel

Byggd för räkning Evald Pannengstuen i Totenvika och var då lastbåt som fraktade sand, tegel och grus m.m. Upplagd runt 1960. Ombyggd till fritidsbåt 1975 med bl a ny överbyggnad. Ägare sedan feb. 2011 är Erlend Fredholm och Per Inge Høiberg.
Fakta: www.mjossamlingene.no


SVALEN II - 28 juni 2011
Foto Anders Winter

Foto Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan