Svanen

SFXI – 10169
Byggd 1932 vid Ekensbergs Varv AB, Stockholm (stål) Nb 165
16,04 x 5,57 x 1,81 m
Maskin: Ellwe dieselmotor på 46 Ehk, ersatt av en Scania D642 diesel på 120 Ehk (1960)

Beställdes den 28 jan, sjösattes den 25 juli och levererades den 1 aug 1932 till Vägstyrelsen i Östkinds Härads Vägdistrikt i Östergötland som VÄGFÄRJA FÄRJESTADEN-KVARSEBO för leden Färjestaden-Kvarsebo. Kunde ta fyra personbilar. Överfördes 1941 till Vägförvaltningen i Östergötlands län och 1944 till Väg och vattenbyggnadsstyrelsen - Vägförvaltning i E-län och de ändrade namnet 1947 till ÖSTKINDS FÄRJA. Fick beteckningen FÄRJA 61/16, sannolikt 1956. Såldes 1960 till Arkösunds Sjötrafikförening ekonomiska förening, Arkösund och då blev namnet ÖSTKINDS FÄRJA igen. Byggdes om till rent passagerarfartyg 1961 och fick då namnet SVANEN, men den 18 okt. 1965 såldes hon till Torsten Ingemar Strid, Linköping och denne lät åren 1965-66 bygga om båten till bogserbåt. 1999 köptes hon av L-T Projekt AB, Stockholm och de ändrade senare samma år hemorten till Smidö. Såldes 2005 till Thomas Smedborn, Upplands Bro som sålde vidare 2006 till Johan Stake, Äpplarö.
Text: Bengt Westin (Källor: Båtologen 4-1999, 5-1975, Sveriges Skeppslista 1969, Karl Henrik Krokstedt)


SVANEN från Linköping vid Hammarbykajen 27/9 2008
Foto: Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan