Svanö

Oregistrerad
Byggd 1902 vid Hernösands Verkstad & Varfs AB, Härnösand (Stål)
19,12 x 4,05 x 2,08 m – 37,20 / 11,65 (SV 1017)
Maskin: Varvets 2cy comp.ångmaskin på 120 Ihk, ersatt av en Skandiaverken AB motor 1958 och av ännu en okänd dieselmotor på ?? Ehk (1987)

Byggdes för Gustafsbergs Ångsågs AB /J. Rösth/, Gustafsberg som GUSTAFSBERG. Såldes 1915 till Svanö AB och omdöptes, först till SVANÖ II och 1916 till SVANÖ III. Motoriserades och ombyggdes 1958 på Lunde Varv och sannolikt sattes då Skandiamotorn in. Namnet förenklades till rätt och slätt SVANÖ. Såldes samma år till Svenska Muddringsbolaget, Stockholm, ett bolag som konkursade 1962 varvid båten övertogs av AB Skånska Cement, Stockholm. Såldes 1971 till Kai Ohlin, Åbo som plockade ur motorn och lär henne ligga till ca 1986 då Seija Vignell, Säynätsalo blev ny ägare. Under åren fram till 1992 byggdes hon om till passagerarfartyg och kallades HELENA. Köptes ca 1995 av Pekka och Antti Jaatinen, Jyväskylä som döpte om till HILJA och som 1999 överförde båten till Hilja-Line Oy, Jyväskylä. Såldes i dec 2001 till Tmi Jaatinen Trading, Jyväskylä.
Text: Bengt Westin

Gustafsberg
Foto: Lars Petterssons saml. via Bengt Westin

Svanö III
Foto: Lars Brolins saml. via Bengt Westin

Svanö III
Foto: Rudolf Södergren via Bengt Westin

Svanö
Foto: Jan Christer Lund via Bengt Westin

Svanö
Foto: Christer Samuelsson

Hilja
Foto: Christer Samuelsson via Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan