Svanö II

SGDO – 7422 (9/3 1928)
Byggd 1901 vid Hernösands Verkstad & Varfs AB, Härnösand (Stål)
21,58 x 4,47 x 2,50 m – 54,31 / 12,91 (MB 1901)
Maskin: Varvets ångmaskin på 170 Ihk, ersatt av en okänd motor på 80 Ehk (1927), och av ännu en okänd motor på 150 Ehk okänt år.

Byggdes för Carl Pettersson /Omne Ångsåg/, Omne som EROS. Byttes in mot en mindre båt 1901 av Ferd. Nätterqvist, Härnösand Ång, Eros, hvilken under vintern bygts å Hernösands MV för Omne Sågverk, undergick i går besiktning. (VA 18/6 1901). Nätterqvist bytte i sin tur bort henne till Svanö AB, Svanö 1906, och där ändrades namnet till SVANÖ I. Svanö AB hava bytt sin ång, Svanö mot ång. Eros, tillhörig ett rederi här i staden. Eros är större och starkare än Svanö. (VA 17/10 1906). 1916 kom nya SVANÖ I och denna blev SVANÖ II. Såldes/byttes bort igen den 31 okt 1917 till AB Ytterstfors-Munksund, Byske och Svanö AB fick då BORE. 1918 ändrades namnet till STORFORS men redan den 6 juni 1919 såldes båten vidare till Långrörs AB, Söderhamn för 105.000 kr och döptes om till LÅNGRÖR. 1926 togs maskineriet ur och insattes i nybyggda MARMA och skrovet såldes samma år till Alfred Ekström, Åkersberga som ändrade namnet till DROTT. AB Gasaacumulator, Lidingö betalade 2.900 kr för skrovet den 19 sept 1927 och satte in en motor och byggde om till passagerarbåt med namnet GASACCUMULATOR II, 1938 ändrat till AGA II. Där fraktade hon sedan arbetare ut till Lidingö till den 4 maj 1940 då Karlskrona Örlogsvarv, Karlskrona behövde henne. Namnet ändrades då litet lätt till ADA. Övertogs av Försvarets Materielverk, Karlskrona till 1977 då namnet ändrades litet lätt igen, till EDA hos H B Trädgårdh, Barsebäckshamn som köpt henne för att bygga om till lastfartyg. 1987 såldes hon till Rederi AB Havsvinden, Stockholm och där byggdes hon om till passagerarbåt igen. Pr/ K. Andersson, Göteborg köpte 1988 för 100.000 kr, och de sålde 1990 till Bengt Jonasson, Flyinge för 250.000 kr. Ny ägare blev enl. ett köpebrev den 5 april 2006, Stig Holm och Christer Collin, Hisingsbacka. Hemort blev Göteborg och ändamålet fritidsfartyg. Såldes till Niklas Horvath, Västerås hösten 2013. Låg under ombyggnad i Hjälmare docka sommaren 2014. Såldes till Lettland våren 2017.
Text Bengt Westin


SVANÖ I
Foto: ASEA-arkivet via Bengt Westin

STORFORS
Foto: Roland Wahlfrids saml. via Bengt Westin

LÅNGRÖR
Foto: Lars Brolin via Bengt Westin

LÅNGRÖR
Foto: Bengt Westins saml.

DROTT och HOLMEN VII drar timmer
Holmen VII
Foto: Dan Nyström

EDA i Barsebäck 11/7 1994
Foto: Jan Häggström via Bengt Westin

EDA i Hjälmare docka - 2 juli 2014
Foto: Bengt Westin

Foto: Bengt Westin


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan