Svanö

SFC-5663
Byggd sannolikt 1885 vid AB Atlas Varv, Gävle (järn)
12,58 x 3,25 x 1,65 m - / u.10 (MB 1909)
Maskin: Okänd ångmaskin på 48 Ihk, ersatt av en Skandia 2cy dieselmotor på 120 Ehk (1955)

Byggdes möjligen för varvets egen räkning som ROLF, ett namn båten hade då den 1905 köptes av J.P. Nylander, Härnösand. År 1907 blev C.F. Säfström, Härnösand ny ägare och namnet blev då FRIDHEM. Så länge gick båten som passagerarslup i Härnösands omgivningar. 1909 köptes hon av Svanö AB, byggdes om till bogserbåt och namnet ändrades först till enbart SVANÖ, 1911 till SVANÖ II, 1912 till SVANÖ III och 1916 till SVANÖ IV, allt eftersom bolaget skaffade större båtar. Fick ny ångpanna från Bergsund 1923 och då såg och fabrik på Svanö 1929 köptes av Dynäs AB följde hon med i den affären, dock fortfarande med Svanö i aktern. 1954 insattes en motor vid Lunde varv och båten renoverades ordentligt. Namnet blev därefter enbart SVANÖ och hemorten ändrades till Väja. 1966 köpte Norrlands Skogsägares Cellulosabolag (NCB) både Svanös och Dynäs industrier, vilket innebar att hon 1972 blev överflödig och flyttades till likaledes NCB-ägda Hörnefors. Där blev båten mest liggande till 1984 då Noås Muddrings AB i Örnsköldsvik köpte för att sälja året därpå till Fritz Åhman, Örebro. 1989 blev Frank Jansson m fl, Örebro nya ägare och de döpte om till FAJ II, och sedan en annan delägare köpt hela båten såldes den 1998 av Bengt Gustaf Olsson, Nacka och kallades SVANÖ igen.
Text: Bengt Westin


Svanö IV
Svanö
Foto: Göran Stengels saml. via Bengt Westin

Svanö IV
Svanö
Foto: Göran Stengels saml. via Bengt Westin


Svanö IV
Svanö IV
Foto: Egon Dyréns saml.

Svanö
Svanö
Foto: Egon Dyréns saml.


Svanö vid Hörnefors fabrik, mitten av 1970-talet
Svanö
Foto: Anders Sjöström


Svanö
Svanö
Foto: Ingmar Sahlén via Bengt Westin

Svanö
Svanö
Foto: Gunnar Jansson via Bengt Westin


Svanö
Foto: Per Hilding

Svanö
Foto: Per Hilding

Svanö
Foto: Per Hilding

SVANÖ i dockan, Söderköping - 1 maj 2015
Svanö
Foto: Tony Nordesjö


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan