Svante

Oreg
Byggd 1863 vid Lindholmens Mek.Verkstad, Göteborg (Järn)
13,27 x 2,90 x 1,73 m - / u10 (SS 1917)
13,70 x 3,00 x 1,78 m (SV 1917)
13,40 x 3,10 x 1,73 m
Maskin: Varvets 1cy. ångmaskin på 28 Ihk, ersatt av en annan ångmaskin på 65 Ihk

Byggdes möjligen som NORDSTJERNAN för Kongl. Flottans Station, Stockholm. Ägdes 1879 av C.G. Karlsson, Smedjebacken och hette då SVANTE. Köptes av denne till Stockholms Transport & Bogserings AB, Stockholm 1882. Såldes för 16.500 kr den 15 okt 1917 till C.V. Andersson (Motorbogserarne AB), Göteborg och där kallades hon ANTON, men 1920 fanns båten hos F:a Mangano-Silicium AB, Ånimskog och var döpt till FERGAN. Förvärvades 1920 av Wilhelm Rönn- eller Rundström, Stockholm som 1923 överlät till L.J. Andersson, Västanfors där hon återfick namnet ANTON. Siste ägare blev tydligen AB Primrose /Anton Backlund/, Stockholm 1924 och då kostade hon 6 650 kr. Okänt öde, sannolikt skrotad. Alla uppgifter mycket osäkra.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till TB
Tillbaka till Motorbogserbåtarna AB
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan