Svea.


2496 - JFNR , från 1933 SGRM
Byggd 1884 vid P Larssons Varv i Thorskog
30,16 x 5,60 x 2,73 m - 116,51 brt / 75,31nt (1894)
Maskin: ångmaskin av varvets egen konstruktion på 40 Nom hk

Denna gång presenteras en gammal bogserbåt, skrotad sedan 50 år, men med ett äventyrligt förflutet. GÖTA ELF hette en vid P Larssons Varv i Thorskog nybyggd passagerarbåt som levererades 1884 till Nya Ångbåts AB Lilla Edet i orten med samma namn. Hon mätte år 1894 30,16 x 5,60 x 2,73 m - 116,51 brt / 75,31nt och hade en ångmaskin tillverkad vid varvet på 40 Nom hk. Vid registreringen den 5 april 1895 tilldelades hon signalen JFNR och nr 2496. Från 1933 hade hon signalen SGRM. Vid en av de svåraste olyckorna i svensk sjöfartshistoria kantrade fartyget på grund av felaktig lastning, och sjönk den 25 april 1908 vid Lilla Bommen i Göteborg. Inte mindre än 26 av de ca 50 passagerarna omkom. Turligt nog var det så pass grunt vid olycksstället att många klarade sig med livet i behåll. Efter olyckan såldes båten på exekutiv auktion den 3 mars 1909, för 8 500 kr, till Johan Karlsson, Hällsbäck med hemort i Gillberga, och Karlsson lät ändra det skamfilade namnet till SVEA. Den 26 maj 1909 meddelade han att han överlåtit båten till Ångbåts AB Byelfven, Gillberga. Åtta år senare, den 17 feb. 1917 köptes fartyget för 42 000 kr av ett partrederi i Örnsköldsvik med Olof Axel Melin i spetsen, och nu fick SVEA lämna sköna Värmland för lika sköna Ångermanland. Hälften av båten betalade Melin och den andra halvan delades mellan hans dotter Elina Maria Melin samt redaren Theodor Wågström. Den 20 okt samma år sålde Wågström sin fjärdedel för 13 000 kr till välkände bogserbåtsredaren P V Andersson i Holmsund, som i sin tur sålde den tillbaka Melin. Den i Örnsköldsvik välkände redaren Olof Axel Melin föddes i Grundsunda socken 1873. Han gick tidigt till sjöss på både bogser- och lastfartyg, men redan 1895 hade han etablerat sig som bogserbåtsredare då han köpte den lilla bogseraren VIKING I. Han skaffade arbete till båten i stadens omgivning och kunde 1899 utöka sin lilla rörelse då han köpte ännu en båt som fick namnet VIKING II. 1904 bytte han ut den första I:an mot en litet större som fick samma namn och 1908 skaffade han också en bättre VIKING II. SVEA blev hans dittills största båt och hans två ”Vikingar” såldes. Hon insattes på traden Örnsköldsvik-Vasa, men i den trafiken fanns inte längre någon ekonomi, så i stället lät han bygga om båten till bogserbåt vid varvet i Bonäset. Tillsammans med Melins andra båt, O.A. MELIN drog sedan SVEA timmer på norrlandskusten, från 1944 med Nils Richard Lundqvist (Melins svärson) som huvudredare. Den 9 sept. 1949 avled O.A. Melin genom en olyckshändelse. Dödsboet skiftades på änkan Selma Katarina Melin 2/16, sonen Erland Melin 5/16, döttrarna Hildeborg Lindqvist 5/16 och Elin Maria Melins dödsbo 4/16. Elin Maria hade avlidit den 4 juli 1946 och hennes del tillskiftades sonen Karl Axel Melin, Kramfors. Den 1 nov 1952 erhöll Nils Olof Axel Lundqvist sin moder Hildeborg Lundqvists 5/16 som gåva, en gåva som då hade sjunkit betydligt i värde. På hösten 1955 såldes hon nämligen för endast 6 000 kr till Per Claes Hållander, Örnsköldsvik. I och med det upphörde också Melins rederi. O.A. MELIN hade sålts redan 1947 till Stockholm och blivit STRONGGROGG. Hållander rev ur inredning och maskineri, och sålde året därpå skrovet vidare till K.V. Sjölund, Järved som fick betala 1 800 kr. 1956 köptes resterna av Bröderna Edstrand, Malmö för 6 000 kr och de meddelade 1957 att det som återstod av SVEA hade nedskrotats.
Text: Bengt Westin.


GÖTA ELF
Göta Elf
Vykort ur Robin Holmstedts samlingar via Begt Westin.

SVEA
Svea
Vykort via Begt Westin.

SVEA bogserar längs norrlandskusten.
Svea
Foto ur Karin Ahlséns samligar via Begt Westin.

SVEA vid kajen i Örnsköldsvik.
Svea
Bengt Westins samlingar.

SVEA vid kajen i Piteå
Svea
Vykort i Christer Samuelssons samlingar.

SVEA vid kajen i Furuögrund
Svea
Foto i Lennart Hedlunds samlingar.


Tillbaka till O A Melin
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan