Svea

Oregistrerad
Byggd okänt år vid okänt varv (Järn)
Mått okända
Maskineri: Okänd ångmaskin

Byggdes för okända. Fanns före 1888 vid Forssa Sågverk, Forssa som SVEA. 1905 hette ägarna Hudiksvalls Trävaru AB, Hudiksvall. Okänt öde.
Text: Bengt Westin


Svea
Foto i Bengt Westins saml.


Tillbaka till Iggesunds Bruk
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan