Sven (3)

Byggd 1897 vid Göteborgs Mekaniska Verkstad (Götaverken) Byggnads nummer 266.
Dim: 18,87 x 5,05 x 2,75 m. - Brt 53 ton
Ursprunglig maskin: Compound ångmaskin 175 Hk av varvets konstruktion. Utbytt 1964 till Götaverken G5 fyrtaktsmotor byggd vid Jönköpings motorfabrik (licens) 500 Hk.
Utrustad med både Seffle propeller och Seffle styrmaskin. Den senare hade tillv. nr. 409 och var av typ H 1345 (cyl. dia. 130 mm och 2x45 graders rodervinkel).
Fakta bl a: Hans Kihlberg (med ett förflutet på Seffle Motorverkstad)


Ångbogserbåten BJÖRN för Åhus hamn 1897-1963
Efter leveransfoto 1897 ur Götaverkens arkiv, re-foto T. Johannesson via Bengt Westin

Originalritningen på BJÖRN, daterad 12/6 1897
Inscannad av Jan Heed

BJÖRN i Åhus senast augusti 1905 då den andra byggnaden fr.v. brann ned
Foto Nora Olsson - originalglasplåtar i S:ta Annas Gille i Århus samlingar. Bildtext: Rickard Knutsson

BJÖRN i Åhus före 1906 då "Spritan" inte syns i bakgrunden
Foto Nora Olsson - originalglasplåtar i S:ta Annas Gille i Århus samlingar. Bildtext: Rickard Knutsson

BJÖRN på 1910-20-talet
Foto Nora Olsson - originalglasplåtar i S:ta Annas Gille i Århus samlingar. Bildtext: Rickard Knutsson

BJÖRN på 1910-20-talet
Foto Nora Olsson - originalglasplåtar i S:ta Annas Gille i Århus samlingar. Bildtext: Rickard Knutsson

BJÖRN bogserar den danska fyrmastaren KAJ HVILSOM - 1924
Jan Heeds saml.

Jan Heeds saml.

BJÖRN i Åhus ca. 1920-30
Okänd fotograf i Jan Heeds saml.

BJÖRN i Åhus ca. 1920-30
Okänd fotograf i Jan Heeds saml.

BJÖRN i Åhus ca. 1920-30
Okänd fotograf i Jan Heeds saml.

BJÖRN i Åhus vintern 1929
Okänd fotograf i Jan Heeds saml.

BJÖRN i Åhus vintern 1929
Okänd fotograf i Jan Heeds saml.

BJÖRN i Åhus under 1960-talet
Foto Nora Olsson - i S:ta Annas Gille i Århus samlingar. Bildtext: Rickard Knutsson

BJÖRN på Roos & Hagströms varv - 10 juli 1963
Foto: Gunnar Hedman i Jan Heeds saml.

BJÖRN i hemmahamnen Åhus
Jan Heeds saml.

Ångbogseraren byggdes för C F Larsson I Göteborg som troligen var agent för Kristianstads stad som var slutkund. Priset var 58 500:- för ”Isbrytande Ångbogseraren BJÖRN”. Båten blev stationerad i Åhus hamn. Den 4 sept.1939 blev Björn inkallad till örlogstjänst. Tillhörde då Karlskrona avdelningen och klassades som hjälpvedettbåt I och fick beteckningen 306. När kriget var slut återfördes Björn till Åhus hamn. Åhus Hamn köpte ALLÖ 1958 för att ersätta BJÖRN som blivit omodern med sin ångmaskin.
Den 9 maj 1963 var tiden som ångbogserare i Åhus över, båten köptes av Bogser AB Sven för 17 000:-. Namnet blev SVEN ( den 3:e Sven i Bolagets historia) En omfattande ombyggnad utfördes hos Roos & Hagströms varv i Göteborg 1963-1964. Ångmaskin, kolboxar m.m. revs ur. Ny maskin installerades, maskinen var toppmodern G5 med överladdare ( turbo) och ger 500 Hk vid 375 varv. Den är en av de 3 sista som byggdes i en serie av 3 maskiner i Jönköping. Helt ny inredning byggdes med 3 hytter och ett nytt däckshus, delvis i aluminium. SVEN användes flitigt under många år och var fram till 1973. Bogser AB Svens största och starkaste bogserbåt. Båten användes till otaliga transporter runt de svenska kusterna och till våra grannländer. Sven har av tidigare skeppare m.fl. beskrivits som en fantastisk sjöbåt som var väl lämpad till långresor. Bekväm att bo och arbeta i för en besättning på 3-4 man. SVEN´s sista uppdrag var att dra mudder för ”Bottenupp” den 5-8/6 -90. Något tidigare den 17/5 och 21/5 assisterade SVEN vid in och utdockning av ubåten U 147 på Götaverken. U 147 är syster till den välkända U 137 mest känd för sin grundstötning i Karlskronas skärgård. Vid detta uppdrag fick propellern en smäll då man kom emot U-båten. Propellern havererade den 5/6 ca 70 timmars driftstid efter ubåtsincidenten. SVEN togs på land för att kontrollera skadan, axel o propeller togs ur. Man beslutade att avvakta med reparation och satte igen hålet för propelleraxeln och sjösatte igen. Sven låg sedan med värme igång under alla vintrar för att ej bli förstörd.

Foto: Jan Heed

Senhösten 2005 startade arbetet med att väcka liv i SVEN igen. Stefan och Janne började med att få loss, reparera samt få igång maskin. Detta lyckades under våren 2006 då maskinen i SVEN gick för första gången på 14 år. Ett underbart motorljud som lockade till sig maskinfolk från grannvarvet. Gubbarna hade saknat detta goa ljud i många år. Efter ytterligare några hundra timmars jobb var det dags att ta upp på land den 18 oktober 2006. Nu monterades axel och propeller som var reparerat. Botten rengjordes och målades. Friborden målades och Sven gick i sjön igen den 23 oktober 2006.

Foto: Jan Heed

Första provturen var den 18 nov 2006 och allt gick väl.
Foto: Jan Heed

Vi har därefter fortsatt arbetet med att få igång alla system och funktioner i båten. Det har tagit några hundra timmar även det. Fram till maj 2007 har vi lagt ner drygt 1000 timmar. SVEN ägs idag av Stefan Björnhage och Jan Heed och vår målsättning är att efter bästa förmåga återställa båten till brukskick samt att som ett rent nöje och intresse använda SVEN till diverse turer mm. Vi kommer att bilda någon form av intresseförening i framtiden, där medlemmar inbjuds att delta i trevliga upplevelser och sjöturer med SVEN samt att även vara med oss i arbetet med att underhålla och återställa SVEN. Vi har hela tiden haft ett stort stöd av Jan Hilmersson på Bogser AB Sven, han gläds åt att vi ger SVEN ett fortsatt liv som fungerande fartyg Vi har vi fått behålla både skorstensmärke och namn som hör samman med firman, detta ger båten en värdefull anknytning till sin historik som aktiv bogserbåt. SVEN har fortsatt sin hemmahamn hos Bogser AB Sven på Ringön. Det är en fantastisk tillgång att få ha SVEN kvar i sin gamla rätta miljö Här har vi goda möjligheter att jobba och trivas med båten. Är numera fritidsmotorskepp (inskrivet 080111).

I Augusti 2011 var det dags för torrsättning. SVEN togs upp i flytdocka på Gothenius Varv. Botten blästrades och målades i två lager epoxi, översyn på propeller, målning av fribord, rengöring av ballasttank, byte av smörjolja samt rengöring av smörjoljetank och vevhus m.m.
Under hösten 2011 har arbetet fortsatt. Reparation av styrhytt har påbörjats, förpik har rengjorts och epoximålats samt fortsatt med arbetet att snygga till det i maskinrummet.
Text: Jan Heed


Den 26 maj 2007 firades både återinvigningen och att båten uppnått 110 år.
Foto: Jan Hilmersson

Foto: Jan Hilmersson


3 juni 2007
Under 2007 firade Sjöräddningssällkapet sitt 100-års jubileum. Sven deltog i uppvisningen. På första bilden har brand utbrutit ombord och besättningen har hoppat i sjön
Foto: Jan Heed

Personerna i sjön undsätts av rescuerunners och räddningsbåten Björn Christer släcker elden ombord.
Foto: Jan Heed

SVEN väntar på slussning i Sjötorp - 3 augusti 2009
Foto: Jan Heed

SVEN är numera K-märkt av Statens Maritima Museer
Foto: Jan Heed

Motiveringen till K-märkningen
Foto: Jan Heed

SVEN på Gothenius varv augusti 2011
Foto: Jan Heed

Foto: Jan Heed

Foto: Jan Heed

SVEN - 21 april 2012
Foto: Hans Kihlberg

SVEN och ESAB IV - 16 augusti 2013
Foto: Lars Lundell

Foto: Lars Lundell

Foto: Lars Lundell

SVEN - 18 augusti 2013
Foto: Lars Lundell

SVEN i Göteborg - 2 april 2018
Foto: Anders Winter


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan