Sven (1)

Oregistrerad
Byggd 1914 vid okänt varv, Norge (trä)
Mått okända
Maskin: Okänd ångmaskin

Byggdes för okända. Ägdes före 1923 av Göteborgs Murbruksfabrik, Göteborg som SVEN. Köptes i jan 1923 av Bogserbolaget Sven & Vestkustens Kol & Koks, Göteborg, men besynnerligt nog såldes hon samma år till lokala upphuggare? Måste ha varit en dålig båt.
Text: Bengt Westin


Tillbaka till Bogser AB Sven
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan