Sveparen


Byggdes på Motala varv och sjösattes i december 1917. Militära nummer har varit 17, 48 och 253.
27,83 x 6,83 x 4,65 m. 227/232 ton depl.
Maskineri: en 2-cyl stående compoundångmaskin på 400 ihk av varvets konstruktion.
Ursprunglig bestyckning var en 57 mm kan M/16, vilket senare kompletterades med en 25 mm automatkanon och en kulspruta.

Efter insamlingen av pengar till pansarskeppet SVERIGE blev det pengar över, och för detta byggdes tre minsvepare/tendrar varav denna var en. Levererades 7 sept. till Kungliga Flottan som vedettbåt med namnet 17 SVEPAREN. Numren ändrades därefter till 48 resp. 253. Var utrustade för minsvepning, hade minräls för minutläggning och minupptagning. Var ursprungligen bestyckad med en 57 mm kan M/16, vilket senare kompletterades med en 25 mm automatkanon och en kulspruta. Från 1930 blev hon tender vilket innebar att fartyget skulle bogsera fartyg, skjutmål, pråmar, vara delaktig i dykeri, bärgning och räddningsuppdrag, isbrytning, persontransporter. Men även leverans av ånga och kraft, minutläggning, bevakning och minsvepning. Råkade ut för haveri i januari 1964 och utrangerades. Låg upplagd några år innan hon såldes 1967 till Baltic Marin AB i Norrtälje och köptes ca 2007 av stiftelsen Vedettbåten Sprängaren som också ägde systerbåten SPRÄNGAREN. Tyvärr var fartyget så rostangripet att det var utom räddning. Såldes därför hösten 2012 till Wik-Inn Marina på Herrön som skrotade.
Text: Bengt Westin


HMS SVEPAREN
Sveparen
Refoto: Christer Samuelsson - foto ur Motala Verkstads minnesskrift 1922

SÖKAREN, SPRÄNGAREN och SVEPAREN på 1940-talet
Foto: Håkan Sundströms saml.

HMS SVEPAREN under bärgningen av Wasa
Sveparen
Foto: Göran Hising (1958-59 påmönstrad smörjare/eldare)

Modell av SVEPAREN i skala 1:25 byggd av Göran Hising
Sveparen
Foto: Göran Hising

Sveparen
Foto: Göran Hising

SVEPAREN - 25 juli 1967
Sveparen
Foto: Lars Brolin

SPRÄNGAREN närmast kaj med SVEPAREN utanför, vid Kvarnholmen - 13 augusti 2005.

Sprängaren och Sveparen
Foto: Lars Johnson

Sprängaren och Sveparen
Foto: Lars Johnson

Sprängaren och Sveparen
Foto: Lars Johnson

Sprängaren och Sveparen
Foto: Lars Johnson

Sprängaren och Sveparen
Foto: Lars Johnson

Sprängaren och Sveparen
Foto: Lars Johnson

Sprängaren och Sveparen

Naturen håller på att ta över på SVEPARENS akterdäck.
Sprängaren och Sveparen
Foto: Lars Johnson

SPRÄNGAREN och SVEPAREN vid Beckholmen - 1 september 2007
Foto: Christer Samuelsson

Bortmotade från Svindersviken låg tendrarna vid Beckholmen ett kort tag för att sedan bogseras till Gålö.
Foto: Christer Samuelsson

3 september 2007
Foto: Lars Johnson

SVEPAREN ligger för upphuggning vid Wik-Inn Marina, Herrön - 16 september 2012
Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson

Foto: Lars Johnson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan