Sverre

SHBG - 11089
Byggd 1906 vid Thorskogs Varv-F:a P. Larsson, Torskog Nb 179 (järn)
15,57 x 4,24 x 2,25 m. 28,86 br.ton
Maskineri: Varvets comp.ångmaskin på 120 ehk. Ersatt 1939 av en 2 cyl. Bolinder-Munktell. Nuvarande maskin är en Säffle 447 på 340 hkr. (4 x 85) (1959)
Byggdes för varvets egen räkning på förlag. Köptes samma år av av Sulfit AB Göta, Göta och döptes till INEZ, vilket ändrades 1927 till GÖTA I. Överfördes 1931 till AB Göteborg-Dal Pappersbruk, Göteborg som kallade henne INEZ igen. Motoriserades och byggdes om 1939 och köptes den 27 feb 1954 för 60 000 kr av Bogser AB Sven, Göteborg där hon fick namnet SVERRE. Utrangerades och såldes den 4 jan 1984 för 35 000 kr till Ulrik Dangardt, Göteborg och där blev hon fritidsbåt. Näste ägare blev år 2000 Christian Möller, Kungälv och båten användes därefter som dykarbåt. Bytte ägare ca 2006 till Fartygsföreningen Gullbergskajen, Göteborg.
Text: Bengt Westin


Ritning
Sverre
Via Christian Möller

Bogserbolaget Svens båtar samlade
Sverre
Foto via Christian Möller

SVERRE med pråm
Sverre
Foto via Christian Möller

SVERRE
Sverre
Foto via Christian Möller


SVERRE i Göteborg 16/8 2006
Sverre
Foto: Per Hilding

Sverre
Foto: Per Hilding

Sverre
Foto: Per Hilding


SVERRE i Göteborg 23/8 2006
Sverre
Foto: Lasse Lundell


SVERRE vid Ringön, Göteborg - 8 september 2012
Ryktet säger att båten skall vara såld till Gotland
Sverre
Foto: Christer Samuelsson

SVERRE i Limhamns hamn - 19 december 2013
Sverre
Foto: Per Körnefeldt

Sverre
Foto: Per Körnefeldt

Sverre
Foto: Per Körnefeldt

SVERRE i Limhamn - 23 juli 2016
Sverre
Foto: Göran Olsson


Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan