Uppdrag med Svitzer maj 2005

Boss har eskorterat, och släpar nu en råoljetanker in mot råoljekajen i Brofjorden, med aktern före.
Foto: Mikael Janson

Akter om Per, går Freja.
Foto: Mikael Janson

Bonden är kopplad förut och Svitzer Mars på styrbords skuldra.
Foto: Mikael Janson

Foto: Mikael Janson


Tillbaka till Svitzer
Tillbaka till bogserbåtssidan
Tillbaka till startsidan